Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02210


Kód výkonu
02210 02210
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE ODBĚR PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING NEBO RESCREENING VROZENÝCH VAD U NOVOROZENCE
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
301 dětské lékařství 3,28
Kód Název Sazba režie
301 dětské lékařství 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
10 10
Popis
Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve. Ve výjimečných případech odběr pro primární screening a nebo rescreening vrozených vad provedený z kapilárního odběru krve.
Čím výkom začíná
Přípravou odběrového setu, poučením zákonného zástupce o provedení výkonu, hyperemizací patičky. Přípravou odběrového setu, poučením zákonného zástupce o provedení výkonu, hyperemizací patičky.
Obsah a rozsah výkonu
Dezinfekce místa vpichu, nabodnutí sterilní lancetou nebo jehlou, provedení odběru na odběrový set, ošetření místa vpichu a identifikace vzorku. Dezinfekce místa vpichu, nabodnutí sterilní lancetou nebo jehlou, provedení odběru na odběrový set, ošetření místa vpichu a identifikace vzorku.
Čím výkom končí
Zápisem do zdravotní dokumentace. Odesláním vzorku. Zápisem do zdravotní dokumentace. Odesláním vzorku.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 5 46,92
Celkem: 46,92
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 5 46,92
Celkem: 46,92
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000001 Paušál PMAT k výkonu 02210 1 30,00 0,00 % 30,00
Celkem: 30,00 30,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000001 Paušál PMAT k výkonu 02210 1 30,00 0,00 % 30,00
Celkem: 30,00 30,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
76,92 32,80 109,72
Přímé Režijní Celkem
76,92 32,80 109,72
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis