Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02160


Kód výkonu
02160 02160
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ PROVEDENO EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S PACIENTEM/RODINOU - OČKOVÁNÍ PROVEDENO
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1x pro 1 léčivý přípravek, obsahující jednu nebo více očkovacích látek 1x pro 1 léčivý přípravek, obsahující jednu nebo více očkovacích látek
Doba trvání
30 30
Popis
Poučení pacienta/zákonného zástupce o očkování. Výkon se vykazuje při zahájení pravidelného očkování nebo nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Vykazuje se s frekvencí 1krát pro daný druh očkování s vazbou na diagnózu očkování daným druhem očkovací látky. Nevykazuje se při opakování dávek základního očkování ani při přeočkování booster dávkou daného druhu očkování. Poučení pacienta/zákonného zástupce o očkování. Výkon se vykazuje při zahájení pravidelného očkování nebo nepovinného očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Vykazuje se s frekvencí 1krát pro daný druh očkování s vazbou na diagnózu očkování daným druhem očkovací látky. Nevykazuje se při opakování dávek základního očkování ani při přeočkování booster dávkou daného druhu očkování.
Čím výkom začíná
Prostudováním dokumentace pacienta. Prostudováním dokumentace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu
Edukace pacienta/zákonného zástupce o důvodech, smyslu očkování, seznámení s pravidelným očkováním a s možnostmi očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění a jejich zařazení do očkovacího plánu. Edukace o mechanizmu účinku očkovacích látek, možnostech výběru druhu očkovací látky (pokud taková možnost existuje). Seznámení pacienta /zákonných zástupců s průběhem očkování, možnými vedlejšími účinky. Edukace pacienta/zákonného zástupce o důvodech, smyslu očkování, seznámení s pravidelným očkováním a s možnostmi očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění a jejich zařazení do očkovacího plánu. Edukace o mechanizmu účinku očkovacích látek, možnostech výběru druhu očkovací látky (pokud taková možnost existuje). Seznámení pacienta /zákonných zástupců s průběhem očkování, možnými vedlejšími účinky.
Čím výkom končí
Rozhodnutím o termínu očkování Rozhodnutím o termínu očkování
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 281,55
Celkem: 281,55
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 281,55
Celkem: 281,55
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
281,55 98,40 379,95
Přímé Režijní Celkem
281,55 98,40 379,95
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis