Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02130


Kód výkonu
02130 02130
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ OČKOVÁNÍ V PŘÍPADECH, KDY OČKOVACÍ LÁTKA JE HRAZENA PODLE PŘEDPISŮ O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 3,28
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kód Název Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 3,28
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
2/1 den 2/1 den
Doba trvání
15 15
Popis
Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky. Do výkonu není zahrnuto klinické vyšetření před provedením očkování k vyloučení případné kontraindikace očkování, je však zahrnuta kontrola zdravotního stavu pacienta po aplikaci očkovací látky.
Čím výkom začíná
Pozváním na očkování v určeném termínu. Seznámení pacienta, resp. rodičů, resp. zákonných zástupců s očkováním - důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce (pozn. klinické vyšetření před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování je u registrovaného pojištěnce obsahem kapitační platby). Pozváním na očkování v určeném termínu. Seznámení pacienta, resp. rodičů, resp. zákonných zástupců s očkováním - důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce (pozn. klinické vyšetření před aplikací očkovací látky, k vyloučení možné kontraindikace očkování je u registrovaného pojištěnce obsahem kapitační platby).
Obsah a rozsah výkonu
Objednání očkovací látky, skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce, příprava očkovací látky dle druhu očkovací látky a postupu doporučeného výrobcem, vlastní aplikace očkovací látky i.m. nebo s.c. t.j. desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu. Zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky, obddobně zapsání do očkovacího průkazu. Objednání očkovací látky, skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce, příprava očkovací látky dle druhu očkovací látky a postupu doporučeného výrobcem, vlastní aplikace očkovací látky i.m. nebo s.c. t.j. desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu. Zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky, obddobně zapsání do očkovacího průkazu.
Čím výkom končí
Krátkodobý dozor nad zdravotním stavem pacienta (přibližně 15 min.) po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu). Krátkodobý dozor nad zdravotním stavem pacienta (přibližně 15 min.) po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 lékař 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 lékař 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4974 Náklady spojené s pozváním k očkování 1 10,00 0,00 % 10,00
Celkem: 10,00 10,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4974 Náklady spojené s pozváním k očkování 1 10,00 0,00 % 10,00
Celkem: 10,00 10,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
150,77 49,20 199,97
Přímé Režijní Celkem
150,77 49,20 199,97
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis