Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02039


Kód výkonu
02039 02039
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Poznámka
Výkon je projednán se sekcí dětské obezitologie České obezitologické společnosti ČLS JEP. V současné době je připravován e-learningový kurs, který by měl sloužit ke vzdělávání PLDD v této oblasti. Výkon je projednán se sekcí dětské obezitologie České obezitologické společnosti ČLS JEP. V současné době je připravován e-learningový kurs, který by měl sloužit ke vzdělávání PLDD v této oblasti.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den, max. 6/1 rok 1/1 den, max. 6/1 rok
Doba trvání
30 30
Popis
Vstupní kritéria pacienta: BMI > 97. percentil nebo BMI 90.–97. percentil a jedna ze známek možných rozvíjejících se metabolických komplikací (hyperlipidémie či dyslipidémie, hypertenze, porucha glukózové tolerance). Respektive u dětí do 5-ti let hmotnostně výškový poměr. Výstupní kritéria pacienta: 1. Úspěšná redukce hmotnosti (snížení možnosti vzniku zdravotních rizik, pokles TK, snížení hladiny sérových lipidů a inzulínu, zlepšení psychického stavu dítěte). 2. Následující dlouhodobá dispenzarizace již v rámci preventivních prohlídek. 3. Prokázány sekundární příčiny obezity – další terapie primární příčiny. I po úspěšné redukci hmotnosti by měly být děti dlouhodobě kontrolovány v rámci preventivních prohlídek a dospívající předáváni do obezitologických poraden pro dospělé nebo 4. nespolupráce pacienta nebo rodiny. Vstupní kritéria pacienta: BMI > 97. percentil nebo BMI 90.–97. percentil a jedna ze známek možných rozvíjejících se metabolických komplikací (hyperlipidémie či dyslipidémie, hypertenze, porucha glukózové tolerance). Respektive u dětí do 5-ti let hmotnostně výškový poměr. Výstupní kritéria pacienta: 1. Úspěšná redukce hmotnosti (snížení možnosti vzniku zdravotních rizik, pokles TK, snížení hladiny sérových lipidů a inzulínu, zlepšení psychického stavu dítěte). 2. Následující dlouhodobá dispenzarizace již v rámci preventivních prohlídek. 3. Prokázány sekundární příčiny obezity – další terapie primární příčiny. I po úspěšné redukci hmotnosti by měly být děti dlouhodobě kontrolovány v rámci preventivních prohlídek a dospívající předáváni do obezitologických poraden pro dospělé nebo 4. nespolupráce pacienta nebo rodiny.
Čím výkom začíná
1. Podrobná anamnéza cíleně zaměřená k efektu navržených režimových opatření, včetně rodinné, sociální, pohybové aktivity a délky spánku. 1. Podrobná anamnéza cíleně zaměřená k efektu navržených režimových opatření, včetně rodinné, sociální, pohybové aktivity a délky spánku.
Obsah a rozsah výkonu
2. Zhodnocení subjektivních obtíží 3. Zhodnocení 3denního záznamu jídelníčku (prostý soupis všech přijatých potravin a tekutin během 3x24 hod) k posouzení dodržování doporučených opatření 4. Indikace nebo zhodnocení předcházejících vyšetření klinických a laboratorních. 5. Celkové objektivní vyšetření 6. Měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, obvodu pasu, hmotnostně výškového poměru/BMI a zařazení do percentilových grafů 7. Diagnostická rozvaha a zhodnocení efektu terapie 8. Rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně indikace dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření 9. Rozhodnutí o terapeutickém postupu, vytvoření či doporučení individuálního jídelního a pohybového doporučení 10. Edukační a terapeutický pohovor lékaře s pacientem a rodinou (jídelní a pohybové doporučení) 2. Zhodnocení subjektivních obtíží 3. Zhodnocení 3denního záznamu jídelníčku (prostý soupis všech přijatých potravin a tekutin během 3x24 hod) k posouzení dodržování doporučených opatření 4. Indikace nebo zhodnocení předcházejících vyšetření klinických a laboratorních. 5. Celkové objektivní vyšetření 6. Měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, obvodu pasu, hmotnostně výškového poměru/BMI a zařazení do percentilových grafů 7. Diagnostická rozvaha a zhodnocení efektu terapie 8. Rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně indikace dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření 9. Rozhodnutí o terapeutickém postupu, vytvoření či doporučení individuálního jídelního a pohybového doporučení 10. Edukační a terapeutický pohovor lékaře s pacientem a rodinou (jídelní a pohybové doporučení)
Čím výkom končí
11. Rozhodnutí o termínu další kontroly 12. Zápis do zdravotní dokumentace 11. Rozhodnutí o termínu další kontroly 12. Zápis do zdravotní dokumentace
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8 0,00 8
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8 0,00 8
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
263,95 95,70 360,00
Přímé Režijní Celkem
263,95 95,70 360,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis