Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02037


Kód výkonu
02037 02037
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST SLEDOVÁNÍ NOVOROZENCE S MIMOŘÁDNÝMI NÁROKY NA PÉČI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Poznámka
Výkon může být vykazován registrujícím PLDD v případě nutnosti náročné péče. Může být i vykázán mimo vazbu na registraci v případech akutního vyšetření dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení či předčasně propuštěného po porodu do domácí péče, pokud je PLDD nepřebírá do registrace. Výkon může být vykazován registrujícím PLDD v případě nutnosti náročné péče. Může být i vykázán mimo vazbu na registraci v případech akutního vyšetření dítěte narozeného mimo zdravotnické zařízení či předčasně propuštěného po porodu do domácí péče, pokud je PLDD nepřebírá do registrace.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den, max. 4/život 1/1 den, max. 4/život
Doba trvání
30 30
Popis
Výkon je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné: 1. novorozenec narozený před 32. týdnem gestace (31+6), 2. dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte, 3. novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj, novorozenec po závažné poporodní asfyxii, závažné infekci po porodu a další novorozenci, kteří v perinatálním období prodělali patologický stav, který se může negativně projevit na jejich dalším vývoji, 4. novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu. Výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec daný vyhláškou o preventivních prohlídek. Výkon je určen pro novorozence nebo kojence od propuštění z Center vysoce specializované perinatologické péče, případně dítě porozené mimo zdravotnické zařízení/předčasně propuštěné: 1. novorozenec narozený před 32. týdnem gestace (31+6), 2. dítě matky závislé na návykových látkách v případě závažných komplikací ohrožujících další vývoj dítěte, 3. novorozenec se závažnými vrozenými vadami a onemocněními ohrožujícími další vývoj, novorozenec po závažné poporodní asfyxii, závažné infekci po porodu a další novorozenci, kteří v perinatálním období prodělali patologický stav, který se může negativně projevit na jejich dalším vývoji, 4. novorozenec narozený mimo zdravotnické zařízení nebo novorozenec propuštěný z porodnice po ambulantním porodu. Výkon se vykazuje při nutných kontaktech nad rámec daný vyhláškou o preventivních prohlídek.
Čím výkom začíná
Vyšetřením rizikového novorozence, zhodnocením perinatální anamnézy a rizika dítěte, indikací dalších specializovaných vyšetření případně kontrolou jejich provedení po propuštění z lůžkového zařízení, dále kontrolou proběhlých screeningových vyšetření. Vyšetřením rizikového novorozence, zhodnocením perinatální anamnézy a rizika dítěte, indikací dalších specializovaných vyšetření případně kontrolou jejich provedení po propuštění z lůžkového zařízení, dále kontrolou proběhlých screeningových vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu
Klinické vyšetření dítěte a zhodnocení odchylek od fyziologického nálezu se zaměřením na individuální riziko (zdravotní i sociální) • sledování laktace matky a hodnocení výživy a prospívání dítěte • orientační hodnocení neurologického vývoje dítěte a jeho odchylek se zaměření na individuální riziko (tonus, reflexy, dráždivost, reaktivita, charakter pláče, sací a polykací reflex), doporučení neurologického vyšetření,indikace rehabilitační péče . • doporučení dalších vyšetření s ohledem na základní diagnózu (pneumologie, oční kontroly, kardiologie, gastroenterologie případně další dle vývoje stavu, eventuelně indikace dalšího sledování v centru komplexní péče o rizikového novorozence). • diferenciálně - diagnostický rozbor klinického obrazu a posouzení možnosti pokračovat v ambulantní péči, edukace rodičů v ošetřování dítěte směrem k diagnóze dítěte. • Zvážení a stanovení individuálního očkovacího plánu. Edukace rodičů:o péči o novorozence,péče o pokožku, o výživě novorozence, řešení obtíží při péči o novorozence, o varovných příznacích, kdy by měli kontaktovat lékaře, u dětí narozených mimo zdravotnická zařízení nebo po ambulantních porodech mimo jiné edukace rodičů o nutnosti zajištění rodného listu a zdravotního pojištění dítěte, zajištění očkovacího a zdravotního průkazu, poučení a provedení/zajištění nutných screeningových vyšetření. Klinické vyšetření dítěte a zhodnocení odchylek od fyziologického nálezu se zaměřením na individuální riziko (zdravotní i sociální) • sledování laktace matky a hodnocení výživy a prospívání dítěte • orientační hodnocení neurologického vývoje dítěte a jeho odchylek se zaměření na individuální riziko (tonus, reflexy, dráždivost, reaktivita, charakter pláče, sací a polykací reflex), doporučení neurologického vyšetření,indikace rehabilitační péče . • doporučení dalších vyšetření s ohledem na základní diagnózu (pneumologie, oční kontroly, kardiologie, gastroenterologie případně další dle vývoje stavu, eventuelně indikace dalšího sledování v centru komplexní péče o rizikového novorozence). • diferenciálně - diagnostický rozbor klinického obrazu a posouzení možnosti pokračovat v ambulantní péči, edukace rodičů v ošetřování dítěte směrem k diagnóze dítěte. • Zvážení a stanovení individuálního očkovacího plánu. Edukace rodičů:o péči o novorozence,péče o pokožku, o výživě novorozence, řešení obtíží při péči o novorozence, o varovných příznacích, kdy by měli kontaktovat lékaře, u dětí narozených mimo zdravotnická zařízení nebo po ambulantních porodech mimo jiné edukace rodičů o nutnosti zajištění rodného listu a zdravotního pojištění dítěte, zajištění očkovacího a zdravotního průkazu, poučení a provedení/zajištění nutných screeningových vyšetření.
Čím výkom končí
Rozhodnutím o termínu další kontroly a zápisem do zdravotní dokumentace. Rozhodnutím o termínu další kontroly a zápisem do zdravotní dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 30 255,948
Celkem: 255,95
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
255,95 95,70 352,00
Přímé Režijní Celkem
255,95 95,70 352,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis