Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02034


Kód výkonu
02034 02034
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
10 10
Popis
Čím výkom začíná
Anamnéza průběhu onemocnění od minulého vyšetření. Anamnéza průběhu onemocnění od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu
Fyzikální vyšetření v nutném rozsahu sloužící k posouzení výsledku léčby a průběhu choroby. Indikace ev. nutných dalších vyšetření vč. administrativy, ev. změna léčby. Zhodnocení zdravotního stavu ev. uschopnění. V případě hromadného nebo individuálního očkování vykazujeme kód 20016 zvlášť. Fyzikální vyšetření v nutném rozsahu sloužící k posouzení výsledku léčby a průběhu choroby. Indikace ev. nutných dalších vyšetření vč. administrativy, ev. změna léčby. Zhodnocení zdravotního stavu ev. uschopnění. V případě hromadného nebo individuálního očkování vykazujeme kód 20016 zvlášť.
Čím výkom končí
Zhodnocením zdravotního stavu, pohovorem. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Zhodnocením zdravotního stavu, pohovorem. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
97,85 32,80 130,65
Přímé Režijní Celkem
97,85 32,80 130,65
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis