Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02033


Kód výkonu
02033 02033
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
15 15
Popis
Čím výkom začíná
Anamnézou nutnou k objasnění problému. Anamnézou nutnou k objasnění problému.
Obsah a rozsah výkonu
První fysikální vyšetření nemocného, indikace nutných vyšetření včetně administrativy, dg. závěr. Dále vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález ev. léčba. Patří sem předoperační vyšetření. První fysikální vyšetření nemocného, indikace nutných vyšetření včetně administrativy, dg. závěr. Dále vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález ev. léčba. Patří sem předoperační vyšetření.
Čím výkom končí
Diagnostický závěr, navržení terapie, informace rodičům. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Diagnostický závěr, navržení terapie, informace rodičům. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
148,77 49,20 197,97
Přímé Režijní Celkem
148,77 49,20 197,97
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis