Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02031


Kód výkonu
02031 02031
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
60 60
Popis
Čím výkom začíná
Studium dokumentace předložené při převzetí do péče. Studium dokumentace předložené při převzetí do péče.
Obsah a rozsah výkonu
Anamnéza RA, SA, AA, EA, OA ev. NO. Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně vitálních fcí, zhodnocení smyslových funkcí a somatometrie. Indikace dalších nutných vyšetření vyplývajících z anamnezy a fysik. vyšetření včetně administrativy s tím spojené. Moč chemicky. Diagnostický závěr, informace rodičům. Anamnéza RA, SA, AA, EA, OA ev. NO. Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně vitálních fcí, zhodnocení smyslových funkcí a somatometrie. Indikace dalších nutných vyšetření vyplývajících z anamnezy a fysik. vyšetření včetně administrativy s tím spojené. Moč chemicky. Diagnostický závěr, informace rodičům.
Čím výkom končí
Posouzení nutnosti dispenzární péče. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Posouzení nutnosti dispenzární péče. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 60 563,09
Celkem: 563,09
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 60 563,09
Celkem: 563,09
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
571,09 196,80 767,89
Přímé Režijní Celkem
571,09 196,80 767,89
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis