Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02024


Kód výkonu
02024 02024
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
20 20
Popis
Čím výkom začíná
Anamnestický průběh nemoci od minulého vyšetření. Anamnestický průběh nemoci od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu
Fysikální vyšetření v nutném rozsahu, sloužící k posouzení výsledku léčby, průběhu choroby. Indikace ev. nutných dalších vyšetření včetně administrativy, ev. změna léčby, veškeré sesterské úkony v nutném rozsahu. Zhodnocení zdravotního stavu /aptus, inaptus/. V případě hromadného nebo individuálního očkování /mimo rozsah Zdrav. řádu - POLIO, RUBEOLA, MOPAVAC/ vykazujeme kód 20016 zvlášť. Fysikální vyšetření v nutném rozsahu, sloužící k posouzení výsledku léčby, průběhu choroby. Indikace ev. nutných dalších vyšetření včetně administrativy, ev. změna léčby, veškeré sesterské úkony v nutném rozsahu. Zhodnocení zdravotního stavu /aptus, inaptus/. V případě hromadného nebo individuálního očkování /mimo rozsah Zdrav. řádu - POLIO, RUBEOLA, MOPAVAC/ vykazujeme kód 20016 zvlášť.
Čím výkom končí
Zhodnocením zdravotního stavu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Zhodnocením zdravotního stavu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 20 187,70
Celkem: 187,70
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 20 187,70
Celkem: 187,70
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000059 PMAT ke kontrolnímu vyšetření 1 4,00 0,00 % 4,00
Celkem: 4,00 4,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
191,70 65,60 257,30
Přímé Režijní Celkem
191,70 65,60 257,30
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis