Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02022


Kód výkonu
02022 02022
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
50 50
Popis
Preventivní prohlídka. Preventivní prohlídka.
Čím výkom začíná
Doplnění anamnezy od minulého vyšetření. Doplnění anamnezy od minulého vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu
Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psyschomotorického vývoje. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fysik. vyš. /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti ev. dispenzarizace. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Během prevent. prohlídek do 1. roku, v 18ti měs., ve 3. letech a v 5. letech jsou prováděna tato vyšetření: protikřivičná profylaxe, puls AF screening fenylketonurie, orient. vyš. kyč. kloubu, vyš. sluchu, stav VF vývoj dentice, rozvoj řeči a sociálního chování, posouzení jemné a hrubé motoriky, zhodnocení výživy, vyšetření zraku, test k posouzení školní zralosti, vyš. moče, vyš. pohybového aparátu. Pokud dítě splňuje kriteria k provedení očkování - je očkování spojeno s preventivní prohlídkou. Fysikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psyschomotorického vývoje. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fysik. vyš. /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti ev. dispenzarizace. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Během prevent. prohlídek do 1. roku, v 18ti měs., ve 3. letech a v 5. letech jsou prováděna tato vyšetření: protikřivičná profylaxe, puls AF screening fenylketonurie, orient. vyš. kyč. kloubu, vyš. sluchu, stav VF vývoj dentice, rozvoj řeči a sociálního chování, posouzení jemné a hrubé motoriky, zhodnocení výživy, vyšetření zraku, test k posouzení školní zralosti, vyš. moče, vyš. pohybového aparátu. Pokud dítě splňuje kriteria k provedení očkování - je očkování spojeno s preventivní prohlídkou.
Čím výkom končí
Diagnostický závěr, ev. indikace nutných vyšetření, rozvaha nad zařazením, vyřazením, ev. pokračováním dispenzární péče. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Diagnostický závěr, ev. indikace nutných vyšetření, rozvaha nad zařazením, vyřazením, ev. pokračováním dispenzární péče. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 50 469,25
Celkem: 469,25
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 50 469,25
Celkem: 469,25
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
477,25 164,00 641,25
Přímé Režijní Celkem
477,25 164,00 641,25
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis