Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 02021


Kód výkonu
02021 02021
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Kód Název Pořadí
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
70 70
Popis
Čím výkom začíná
Založení zdravotní dokumentace. Podrobná anamneza rodinná včetně sociálních údajů, osobní anamneza. Těhotenská anamneza matky /prenatální, perinatální, postnatální/. Založení zdravotní dokumentace. Podrobná anamneza rodinná včetně sociálních údajů, osobní anamneza. Těhotenská anamneza matky /prenatální, perinatální, postnatální/.
Obsah a rozsah výkonu
Studium dokumentace předložené při převzetí do péče - zpráva z porodnice. Anamneza /RA, OA, NO, AA, SA/. Fyzikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fyzikálního vyšetření /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti dispenzární péče. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Ošetření pupku - jizvy, zhodnocení hybnosti kyčelních kloubů. Studium dokumentace předložené při převzetí do péče - zpráva z porodnice. Anamneza /RA, OA, NO, AA, SA/. Fyzikální vyšetření v plném rozsahu včetně somatometrie. Vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů. Indikace dalších vyšetření dle anamnezy a fyzikálního vyšetření /včetně administrativy/. Diagnostický závěr, zvážení nutnosti dispenzární péče. Poučení matky, výživa, režim dítěte. Ošetření pupku - jizvy, zhodnocení hybnosti kyčelních kloubů.
Čím výkom končí
Diagnostický závěr a posouzení nutnosti dispenzární péče, poučení matky o očkovacím schématu a schématu preventivních prohlídek dle Zdravotního řádu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Diagnostický závěr a posouzení nutnosti dispenzární péče, poučení matky o očkovacím schématu a schématu preventivních prohlídek dle Zdravotního řádu. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formuláře na ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 pediatr 0 70 656,94
Celkem: 656,94
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 pediatr 0 70 656,94
Celkem: 656,94
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
664,94 229,60 894,54
Přímé Režijní Celkem
664,94 229,60 894,54
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis