Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01445


Kód výkonu
01445 01445
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI STANOVENÍ GLYKOVANÉHO HEMOGLOBINU HBA1C V AMBULANCI
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
Kód Název Sazba režie
104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
4/1 rok 4/1 rok
Doba trvání
5 5
Popis
Čím výkom začíná
Odběrem žilní či kapilární krve a zapnutím přístroje, následně vložením vzorku krve do přístroje. Odběrem žilní či kapilární krve a zapnutím přístroje, následně vložením vzorku krve do přístroje.
Obsah a rozsah výkonu
Spuštěním vlastní analýzy přístroje detekovaného vzorku krve a následné odečtení výsledku z display přístroje a tisk pro archivaci. Spuštěním vlastní analýzy přístroje detekovaného vzorku krve a následné odečtení výsledku z display přístroje a tisk pro archivaci.
Čím výkom končí
Vyhodnocení výsledku vyšetřovaného vzorku a zápisem do zdravotnické dokumentace. Vyhodnocení výsledku vyšetřovaného vzorku a zápisem do zdravotnické dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 2 2 9,65
Celkem: 9,65
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 2 2 9,65
Celkem: 9,65
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000095 Paušál PMAT k výkonu 01445 1 98,50 0,00 % 98,50
Celkem: 98,50 98,50
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000095 Paušál PMAT k výkonu 01445 1 98,50 0,00 % 98,50
Celkem: 98,50 98,50
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0400 Reflektometr na stanovení HbA1c 5 1500 0,069 0 100,00 % 25 000,00 32,71
Celkem: 25 000,00 32,71
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0400 Reflektometr na stanovení HbA1c 5 1500 0,069 0 100,00 % 25 000,00 32,71
Celkem: 25 000,00 32,71
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
140,86 16,40 157,26
Přímé Režijní Celkem
140,86 16,40 157,26
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis