Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01443


Kód výkonu
01443 01443
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT) KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INR Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
202 hematologie 3,02
107 kardiologie 3,02
102 angiologie 3,02
101 vnitřní lékařství - interna 3,02
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,02
Kód Název Sazba režie
202 hematologie 3,02
107 kardiologie 3,02
102 angiologie 3,02
101 vnitřní lékařství - interna 3,02
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,02
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
8/3 měsíce, 32/1 rok 8/3 měsíce, 32/1 rok
Popis
Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně. Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu, lékař musí být proškolený v trombotickém centru. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venosní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1 x ročně.
Čím výkom začíná
Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu. Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu
Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty. Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty.
Čím výkom končí
Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie. Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 19,945
Celkem: 19,95
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 19,945
Celkem: 19,95
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236 0,00 1,18
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6246 0,00 124,92
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724 0,00 3,7648
Celkem: 7 206,00 129,86
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236 0,00 1,18
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6246 0,00 124,92
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724 0,00 3,7648
Celkem: 7 206,00 129,86
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Navýšení osob. nákladů Přímé + navýšení Režijní Celkem
163,12 1,99 165,00 15,10 180,00
Přímé Navýšení osob. nákladů Přímé + navýšení Režijní Celkem
163,12 1,99 165,00 15,10 180,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis