Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01443


Kód výkonu
01443 01443
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT) KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
102 angiologie 3,28
107 kardiologie 3,28
202 hematologie 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
102 angiologie 3,28
107 kardiologie 3,28
202 hematologie 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
8/3 měsíce, 32/1 rok 8/3 měsíce, 32/1 rok
Doba trvání
5 5
Popis
Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně. Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k self-monitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná
Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu. Předehřátím testovacího proužku v přístroji, desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu
Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty. Po vpichu lancetou nanesení kapky kapilární krve na aplikační políčko testovacího proužku. Odečtením hodnoty na displeji koagulometru - cca za 1 - 2 minuty.
Čím výkom končí
Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie. Zápisem hodnoty do dokumentace a úpravou terapie.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 24,13
Celkem: 24,13
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 5 24,13
Celkem: 24,13
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724,00 0,00 % 3,76
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6 246,00 0,00 % 124,92
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 0,00 % 1,18
Celkem: 7 206,00 129,86
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5425 Roztok kontrolní 0,0052 bal. 724,00 0,00 % 3,76
M5424 Proužek testovací 0,02 bal. 6 246,00 0,00 % 124,92
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 0,00 % 1,18
Celkem: 7 206,00 129,86
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0128 Koagulometr POCT 5 1100 0,12 0 100,00 % 17 500,00 13,31
Celkem: 17 500,00 13,31
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
167,31 16,40 183,71
Přímé Režijní Celkem
167,31 16,40 183,71
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis