Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01441


Kód výkonu
01441 01441
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM STANOVENÍ GLUKÓZY GLUKOMETREM
Poznámka
Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je zárověň odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je zárověň odebírána venozní krev za účelem biochemického vyšetření.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
003 LSPP 2,87
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
104 endokrinologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
003 LSPP 2,87
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
2 2
Popis
Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venózní krev za účelem biochemického vyšetření. Výkon se používá k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika, nebo v rámci dispenzární prohlídky, dále ke stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a u osob neléčených pro diabetes, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetu. Výkon nelze použít jako screeningové vyšetření, při preventivních prohlídkách a pokud je současně odebírána venózní krev za účelem biochemického vyšetření.
Čím výkom začíná
Desinfekcí místa vpichu. Desinfekcí místa vpichu.
Obsah a rozsah výkonu
Odběr krve vpichem autolancety (kopíčka), nanesení kapky krve na reakční pole testačního proužku, vložením proužku do glukometru, a odečtením hodnoty glykemie. Ve výkonu jsou zahrnuty náklady na vlastní vyšetření, kalibraci a kontrolní vzorky. Výkon podléha mezilaboratorní kontrole kvality. Odběr krve vpichem autolancety (kopíčka), nanesení kapky krve na reakční pole testačního proužku, vložením proužku do glukometru, a odečtením hodnoty glykemie. Ve výkonu jsou zahrnuty náklady na vlastní vyšetření, kalibraci a kontrolní vzorky. Výkon podléha mezilaboratorní kontrole kvality.
Čím výkom končí
Zápisem hodnoty do dokumentece. Zápisem hodnoty do dokumentece.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 zdravotní sestra 2 5,75
Celkem: 5,75
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 zdravotní sestra 2 5,75
Celkem: 5,75
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 0,00 % 1,18
0085755 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ K TESTOVÁNÍ 0,02 TESTOVACÍ PROUŽKY KE GLUKOMETRU EB - G, BALENÍ 50K 300,00 0,00 % 6,00
Celkem: 536,00 7,18
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236,00 0,00 % 1,18
0085755 PROUŽKY DIAGNOSTICKÉ K TESTOVÁNÍ 0,02 TESTOVACÍ PROUŽKY KE GLUKOMETRU EB - G, BALENÍ 50K 300,00 0,00 % 6,00
Celkem: 536,00 7,18
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0064 Glukometr v ceně 1 000,- 3 50 0,9 0 100,00 % 1 000,00 0,06
Celkem: 1 000,00 0,06
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0064 Glukometr v ceně 1 000,- 3 50 0,9 0 100,00 % 1 000,00 0,06
Celkem: 1 000,00 0,06
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
12,99 6,56 19,55
Přímé Režijní Celkem
12,99 6,56 19,55
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis