Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01211


Kód výkonu
01211 01211
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
2/1 rok 2/1 rok
Doba trvání
20 20
Popis
Vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí, nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u všeobecného praktického lékaře. Pacient musí být před předáním do péče všeobecného praktického lékaře vyšetřen specialistou a mít potvrzenu diagnózu demence. Vyšetření pacienta s Alzheimerovou nemocí, nebo jinou demencí, který je dispenzarizován u všeobecného praktického lékaře. Pacient musí být před předáním do péče všeobecného praktického lékaře vyšetřen specialistou a mít potvrzenu diagnózu demence.
Čím výkom začíná
Aktualizací anamnézy a rozborem subjektivních potíží a problémů pacienta. Pokud je to možné, tak verifikace údajů pohovorem s rodinným příslušníkem či pečující osobou. Prostudování dostupné dokumentace pacienta. Aktualizací anamnézy a rozborem subjektivních potíží a problémů pacienta. Pokud je to možné, tak verifikace údajů pohovorem s rodinným příslušníkem či pečující osobou. Prostudování dostupné dokumentace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu
Fyzikální vyšetření včetně TK a hmotnosti. Zhodnocení laboratorních výsledků a komplementárních vyšetření dle Doporučeného postupu SVL ČLS JEP. Zhodnocení stavu pacienta a jeho mentálních funkcí. Zhodnocení efektu léčby event. návrh její úpravy, a stanovení dalšího léčebného plánu. Fyzikální vyšetření včetně TK a hmotnosti. Zhodnocení laboratorních výsledků a komplementárních vyšetření dle Doporučeného postupu SVL ČLS JEP. Zhodnocení stavu pacienta a jeho mentálních funkcí. Zhodnocení efektu léčby event. návrh její úpravy, a stanovení dalšího léčebného plánu.
Čím výkom končí
Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace a stanovením termínu příští dispenzární prohlídky. Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace a stanovením termínu příští dispenzární prohlídky.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 20 187,70
Celkem: 187,70
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 20 187,70
Celkem: 187,70
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
187,70 65,60 253,30
Přímé Režijní Celkem
187,70 65,60 253,30
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis