Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01204


Kód výkonu
01204 01204
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
2/1 rok 2/1 rok
Doba trvání
30 30
Popis
Vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu podle Doporučeného postupu Prediabetes. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09532. Vyšetření prediabetika, který je dispenzarizován u praktického lékaře. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu podle Doporučeného postupu Prediabetes. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 09532.
Čím výkom začíná
Aktualizací anamnézy a rozborem subjektivních potíží a problémů pacienta, prostudování veškeré dostupné dokumentace pacienta. U nového záchytu seznámení pacienta s podstatou onemocnění prediabetem a s rizikem rozvoje diabetu II typu, jeho komplikací a komorbidit. Edukace seznamující pacienta se zásadami dietního režimu, pohybové aktivity, terapií a jejím cílem. Reedukace při následných vyšetření Aktualizací anamnézy a rozborem subjektivních potíží a problémů pacienta, prostudování veškeré dostupné dokumentace pacienta. U nového záchytu seznámení pacienta s podstatou onemocnění prediabetem a s rizikem rozvoje diabetu II typu, jeho komplikací a komorbidit. Edukace seznamující pacienta se zásadami dietního režimu, pohybové aktivity, terapií a jejím cílem. Reedukace při následných vyšetření
Obsah a rozsah výkonu
Fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Zhodnocení laboratorních výsledků a komplementárních vyšetření dle Doporučeného postupu SVL ČLS JEP: glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, eGFR,EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu. Fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Zhodnocení laboratorních výsledků a komplementárních vyšetření dle Doporučeného postupu SVL ČLS JEP: glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, eGFR,EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu.
Čím výkom končí
Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace a stanovením termínu příští dispenzární prohlídky. Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace a stanovením termínu příští dispenzární prohlídky.
Podmínky
Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu dle Doporučeného postupu Prediabetes ČLS JEP. Pacient musí splňovat diagnostická kritéria prediabetu dle Doporučeného postupu Prediabetes ČLS JEP.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřeující 30 255,948
Celkem: 255,95
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřeující 30 255,948
Celkem: 255,95
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
255,95 95,70 352,00
Přímé Režijní Celkem
255,95 95,70 352,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis