Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01201


Kód výkonu
01201 01201
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PÉČE O STABILIZOVANÉHO KOMPENZOVANÉHO DIABETIKA 2. TYPU PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
4/1 rok 4/1 rok
Doba trvání
30 30
Popis
Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře. Vyšetření diabetika 2. typu, který není v pravidelné péči diabetologa a je dispenzarizován u praktického lékaře.
Čím výkom začíná
Aktualizací anamnézy a rozborem subj. potíží a problémů pacienta, prostudování veškeré dostupné dokumentace pacienta. U nového záchytu seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu, pohybové aktivity, terapií a jejím cílem. Aktualizací anamnézy a rozborem subj. potíží a problémů pacienta, prostudování veškeré dostupné dokumentace pacienta. U nového záchytu seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu, pohybové aktivity, terapií a jejím cílem.
Obsah a rozsah výkonu
Fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Rozbor laboratorních výsledků - glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení stavu kompenzace diabetu s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu. Fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Rozbor laboratorních výsledků - glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení stavu kompenzace diabetu s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu.
Čím výkom končí
Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace. Vystavením poukazů a žádanek, vypsáním receptu. Zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 dispenzarizující 5 30 281,55
Celkem: 281,55
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 dispenzarizující 5 30 281,55
Celkem: 281,55
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
281,55 98,40 379,95
Přímé Režijní Celkem
281,55 98,40 379,95
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis