Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01188


Kód výkonu
01188 01188
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM NÁSLEDNÁ PROHLÍDKA PACIENTA S ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Poznámka
Indikace prohlídky její náplň a frekvence je dána Doporučeným postupem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Péče o vybraná onkologická onemocnění vypracovaným ve spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP. Indikace prohlídky její náplň a frekvence je dána Doporučeným postupem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Péče o vybraná onkologická onemocnění vypracovaným ve spolupráci s Českou onkologickou společností ČLS JEP.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
2/1 rok 2/1 rok
Doba trvání
25 25
Popis
Následná onkologická prohlídka pacienta po skončení primární onkologické léčby. Slouží k dispenzarizaci pacienta po skončené primární onkologické péči v ordinaci lékaře primární péče s cílem zachytit recidivu onkologického onemocnění, duplicitu nádorového onemocnění a pozdní komplikace předchozí onkologické léčby a komorbidity. Následná onkologická prohlídka pacienta po skončení primární onkologické léčby. Slouží k dispenzarizaci pacienta po skončené primární onkologické péči v ordinaci lékaře primární péče s cílem zachytit recidivu onkologického onemocnění, duplicitu nádorového onemocnění a pozdní komplikace předchozí onkologické léčby a komorbidity.
Čím výkom začíná
Odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování Odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování
Obsah a rozsah výkonu
Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření. Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření.
Čím výkom končí
Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra. Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni). Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra. Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 25 234,62
Celkem: 234,62
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 25 234,62
Celkem: 234,62
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
242,62 82,00 324,62
Přímé Režijní Celkem
242,62 82,00 324,62
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis