Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01186


Kód výkonu
01186 01186
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ DO PÉČE LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE PŘEVZETÍ PACIENTA PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ DO PÉČE LÉKAŘE PRIMÁRNÍ PÉČE
Poznámka
Výkon vzniká ve spolupráci a v konsensu s Českou onkologickou společností ČLS JEP a je v souladu s Věstníkem MZ a hlavními cíli Národního onkologického programu. Indikace prohlídky a její náplň je dána Doporučeným postupem ČLS JEP "Péče o vybraná onkologická onemocnění". Výkon vzniká ve spolupráci a v konsensu s Českou onkologickou společností ČLS JEP a je v souladu s Věstníkem MZ a hlavními cíli Národního onkologického programu. Indikace prohlídky a její náplň je dána Doporučeným postupem ČLS JEP "Péče o vybraná onkologická onemocnění".
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 rok 1/1 rok
Doba trvání
40 40
Popis
Výkon lze vykázat jako první prohlídku pacienta při jeho předání do péče lékaře primární péče onkologem po skončení primární onkologické léčby. Slouží k seznámení se s průběhem onkologické léčby, jejími komplikacemi, doporučeními onkologa pro další péči, provedení vstupní prohlídky a sestavení plánu dispenzarizace a další péče o předaného pacienta. Dispenzarizace se pak realizuje prostřednictvím výkonu č. 01188. Výkon lze vykázat jako první prohlídku pacienta při jeho předání do péče lékaře primární péče onkologem po skončení primární onkologické léčby. Slouží k seznámení se s průběhem onkologické léčby, jejími komplikacemi, doporučeními onkologa pro další péči, provedení vstupní prohlídky a sestavení plánu dispenzarizace a další péče o předaného pacienta. Dispenzarizace se pak realizuje prostřednictvím výkonu č. 01188.
Čím výkom začíná
Prostudováním dokumentace se zaměřením na dokumentaci z předávajícího onkologického pracoviště a odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování. Prostudováním dokumentace se zaměřením na dokumentaci z předávajícího onkologického pracoviště a odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování.
Obsah a rozsah výkonu
Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Orientační vyšetření neurologické. Orientačně funkce pohybového aparátu. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření. Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Orientační vyšetření neurologické. Orientačně funkce pohybového aparátu. Indikace laboratorních vyšetření dle doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Indikace komplementárních vyšetření uvedených ve speciální části doporučeného postupu pro jednotlivé diagnózy nebo dle doplňujícího doporučení předávajícího onkologa (zaznamenaného v předávací dokumentaci). Zhodnocení výsledků provedených vyšetření, eventuálně indikace dalších potřebných doplňujících vyšetření.
Čím výkom končí
Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra v případě při podezření na recidivu onemocnění, onkologickou duplicitu či komplikace předchozí onkologické péče.Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Zhodnocením zdravotního stavu pacienta. Stanovením termínu příští kontroly či odesláním do regionálního Komplexního onkologického centra v případě při podezření na recidivu onemocnění, onkologickou duplicitu či komplikace předchozí onkologické péče.Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyštřující 40 375,40
Celkem: 375,40
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyštřující 40 375,40
Celkem: 375,40
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
383,40 131,20 514,60
Přímé Režijní Celkem
383,40 131,20 514,60
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis