Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01185


Kód výkonu
01185 01185
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Účinnost výkonu nabyde dne 1. 1. 2018. Účinnost výkonu nabyde dne 1. 1. 2018.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
15 15
Popis
Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony. Provedení interního předoperačního vyšetření praktickým lékařem podle Doporučeného postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony.
Čím výkom začíná
Pohovorem s pacientem vedoucím ke zjištění aktuálních zdravotních potíží, specifikaci plánovaného operačního výkonu a jeho termínu a studiem pacientem předložené zdravotní dokumentace. Pohovorem s pacientem vedoucím ke zjištění aktuálních zdravotních potíží, specifikaci plánovaného operačního výkonu a jeho termínu a studiem pacientem předložené zdravotní dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu
Odběr komplexní anamnézy a zaznamenání změn od posledního klinického vyšetření, zejména aktualizace informací o farmakologické anamnéze, alergiích, intoleranci léčiv, abuzu alkoholu a jiných návykových látek. Upřesnění informací o předchozích operačních výkonech a pooperačních stavech se zaměřením na toleranci podané anestezie. Zjištění subjektivních potíží, včetně psychického stavu pacienta. Celkové fyzikální interní vyšetření pacienta. Interpretace provedených laboratorních a dalších komplementárních vyšetření přesně definovaných v Doporučeném postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony. Indikace eventuálních dalších nutných komplementárních či konziliárních vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu a eventuální zahájení léčebného postupu je-li třeba. Je žádoucí zařazení pacienta dle klasifikace ASA. Odběr komplexní anamnézy a zaznamenání změn od posledního klinického vyšetření, zejména aktualizace informací o farmakologické anamnéze, alergiích, intoleranci léčiv, abuzu alkoholu a jiných návykových látek. Upřesnění informací o předchozích operačních výkonech a pooperačních stavech se zaměřením na toleranci podané anestezie. Zjištění subjektivních potíží, včetně psychického stavu pacienta. Celkové fyzikální interní vyšetření pacienta. Interpretace provedených laboratorních a dalších komplementárních vyšetření přesně definovaných v Doporučeném postupu interního předoperačního vyšetření před operačními výkony. Indikace eventuálních dalších nutných komplementárních či konziliárních vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu a eventuální zahájení léčebného postupu je-li třeba. Je žádoucí zařazení pacienta dle klasifikace ASA.
Čím výkom končí
Zápis do zdravotnické dokumentace, vyhotovením zprávy o předoperačním vyšetření vč. výsledků všech komplementárních vyšetření a její předání pacientovi. Poučením pacienta. Zápis do zdravotnické dokumentace, vyhotovením zprávy o předoperačním vyšetření vč. výsledků všech komplementárních vyšetření a její předání pacientovi. Poučením pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
148,77 49,20 197,97
Přímé Režijní Celkem
148,77 49,20 197,97
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis