Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01160


Kód výkonu
01160 01160
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD. NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 19 - 22 HOD.
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
0 0
Popis
Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby. Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Registrace pacienta u lékaře je podmínkou - neplatí pro pohotovostní služby.
Čím výkom začíná
Převzetím výzvy, jejím ověřením a zhodnocením nutnosti návštěvy. NETÝKÁ SE LSPP !! Převzetím výzvy, jejím ověřením a zhodnocením nutnosti návštěvy. NETÝKÁ SE LSPP !!
Obsah a rozsah výkonu
Jde o výkon v návštěvní službě v době po očekávaném nejzazším konci ordinační doby, tedy již v době odpočinku lékaře, který vyjíždí zpravidla ze svého bytu. Jde o ošetření stavu, které nesnese odklad do druhého dne. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazuje jako ZUM. Jde o výkon v návštěvní službě v době po očekávaném nejzazším konci ordinační doby, tedy již v době odpočinku lékaře, který vyjíždí zpravidla ze svého bytu. Jde o ošetření stavu, které nesnese odklad do druhého dne. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazuje jako ZUM.
Čím výkom končí
Zápisem do zdrav. dokumentace. Zápisem do zdrav. dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000061 Paušál PMAT k výkonu 01160 1 100,00 0,00 % 100,00
Celkem: 100,00 100,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000061 Paušál PMAT k výkonu 01160 1 100,00 0,00 % 100,00
Celkem: 100,00 100,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
100,00 0,00 100,00
Přímé Režijní Celkem
100,00 0,00 100,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis