Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01150


Kód výkonu
01150 01150
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
0 0
Popis
Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře. Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře.
Čím výkom začíná
Indikací návštěvy lékařem ev. pacientem. Indikací návštěvy lékařem ev. pacientem.
Obsah a rozsah výkonu
Návštěva praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu, nebo v případě nutné kontroly zdravotního stavu lékařem u pacienta, který se nemůže sám k lékaři dostavit. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazují jako ZUM. Návštěva praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu, nebo v případě nutné kontroly zdravotního stavu lékařem u pacienta, který se nemůže sám k lékaři dostavit. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře. Všechny skutečně spotřebované léky a spotřebovaný materiál se vykazují jako ZUM.
Čím výkom končí
Záznamem do dokumentace pacienta. Záznamem do dokumentace pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000060 Paušál PMAT k výkonu 01150 1 60,00 0,00 % 60,00
Celkem: 60,00 60,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000060 Paušál PMAT k výkonu 01150 1 60,00 0,00 % 60,00
Celkem: 60,00 60,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
60,00 0,00 60,00
Přímé Režijní Celkem
60,00 0,00 60,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis