Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01148


Kód výkonu
01148 01148
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
STANOVENÍ PRO BNP V ORDINACI STANOVENÍ PRO BNP V ORDINACI
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
107 kardiologie 3,19
Kód Název Sazba režie
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
107 kardiologie 3,19
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
12 12
Popis
Výkon je určen ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci praktického lékaře a diagnostice kardiálního selhání. Umožňuje zpřesnění léčby kardiálního selhání a monitoraci jejího účinku. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně. Výkon je určen ke zpřesnění diferenciální diagnostiky dušnosti v ordinaci praktického lékaře a diagnostice kardiálního selhání. Umožňuje zpřesnění léčby kardiálního selhání a monitoraci jejího účinku. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná
Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média. Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média.
Obsah a rozsah výkonu
Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku. Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku.
Čím výkom končí
Odečtením výsledku, diferenciálně diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace. Odečtením výsledku, diferenciálně diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084454 Kvantitativní imunologický test pro detekci pro BNP 1 629 0,00 629
Celkem: 629,00 629,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084454 Kvantitativní imunologický test pro detekci pro BNP 1 629 0,00 629
Celkem: 629,00 629,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
721,79 38,28 760,00
Přímé Režijní Celkem
721,79 38,28 760,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis