Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01147


Kód výkonu
01147 01147
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI STANOVENÍ SRDEČNÍHO TROPONINU T V ORDINACI
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
2/1 den 2/1 den
Doba trvání
12 12
Popis
Stanovení srdečního troponinu T v ambulanci umožňuje urychlení a zpřesnění diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi lékařem prvního kontaktu a rychlejší stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu. To umožní efektivnější směrování pacienta, zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a intervencí. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně. Stanovení srdečního troponinu T v ambulanci umožňuje urychlení a zpřesnění diferenciální diagnostiky bolestí na hrudi lékařem prvního kontaktu a rychlejší stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu. To umožní efektivnější směrování pacienta, zkrácení času mezi počátkem infarktu myokardu a intervencí. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná
Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média. Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média.
Obsah a rozsah výkonu
Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku. Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku.
Čím výkom končí
Odečtením výsledku, diferenciálně diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace. Odečtením výsledku, diferenciálně diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084452 Kvantitativní imunologický test pro detekci srdečního troponinu T 1 312 0,00 312
Celkem: 312,00 312,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084452 Kvantitativní imunologický test pro detekci srdečního troponinu T 1 312 0,00 312
Celkem: 312,00 312,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
404,79 38,28 443,00
Přímé Režijní Celkem
404,79 38,28 443,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis