Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01146


Kód výkonu
01146 01146
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI STANOVENÍ D-DIMERU V ORDINACI
Poznámka
Slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky. Vyloučení žilního tromboembolismu v ambulantní praxi sníží počet vyšetření v nemocnici a hospitalizací. Slouží k vyloučení hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s klinickými příznaky. Vyloučení žilního tromboembolismu v ambulantní praxi sníží počet vyšetření v nemocnici a hospitalizací.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,19
101 vnitřní lékařství - interna 3,19
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
12 12
Popis
Stanovení D-dimeru v POCT režimu v ordinaci. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně. Stanovení D-dimeru v POCT režimu v ordinaci. Výkon lze vykázat při dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1krát ročně.
Čím výkom začíná
Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média. Zapnutím přístroje a přenesením venózní nebo kapilární krve do testovacího proužku nebo média.
Obsah a rozsah výkonu
Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku. Vložením testovacího proužku do přístroje a přístrojová analýza vzorku.
Čím výkom končí
Odečtením výsledku, diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace. Odečtením výsledku, diagnostickou rozvahou a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 12 52,65216
Celkem: 52,65
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084453 Kvantitativní imunologický test pro detekci D-dimeru 1 212 0,00 212
Celkem: 212,00 212,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084453 Kvantitativní imunologický test pro detekci D-dimeru 1 212 0,00 212
Celkem: 212,00 212,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008310 Diagnostický přístroj ke stanovení kardio-markerů 5 2500 0,165 0 90,00 % 27 232,00 40,13
Celkem: 27 232,00 40,13
Rozdíl: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
304,79 38,28 343,00
Přímé Režijní Celkem
304,79 38,28 343,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis