Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01040


Kód výkonu
01040 01040
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
014 klinická stomatologie 4,11
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
604 dětská gynekologie 3,93
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kód Název Sazba režie
014 klinická stomatologie 4,11
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
604 dětská gynekologie 3,93
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání
30 30
Popis
Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři. Administrativní úkon registrujícího lékaře při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.
Čím výkom začíná
Seznámením s problematikou, dokumentací a pod. Seznámením s problematikou, dokumentací a pod.
Obsah a rozsah výkonu
Vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace. Vyhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace.
Čím výkom končí
Ukončením výpisu. Ukončením výpisu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 Vyšetřující I. 0 30 144,80
Celkem: 144,80
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 Vyšetřující I. 0 30 144,80
Celkem: 144,80
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
144,80 98,40 243,20
Přímé Režijní Celkem
144,80 98,40 243,20
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis