Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01030


Kód výkonu
01030 01030
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání
10 10
Popis
Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu. Administrativní úkony nutné k dalšímu diagnostickému či terapeutickému postupu.
Čím výkom začíná
Prostudováním dokumentace eventuálně odborného nálezu. Prostudováním dokumentace eventuálně odborného nálezu.
Obsah a rozsah výkonu
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost ZP. Dodatečného nebo zpětného vystavení PN, nebo vystavení PN na doporučení specialisty. Vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny. Vystavení duplikátu zdravot. formulářů na žádost zdrav. zařízení. Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost ZP. Dodatečného nebo zpětného vystavení PN, nebo vystavení PN na doporučení specialisty. Vystavení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny. Vystavení duplikátu zdravot. formulářů na žádost zdrav. zařízení.
Čím výkom končí
Poučením pacienta nebo jeho zástupce. Poučením pacienta nebo jeho zástupce.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
48,27 32,80 81,07
Přímé Režijní Celkem
48,27 32,80 81,07
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis