Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01026


Kód výkonu
01026 01026
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
15 15
Popis
Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou. Výkon je určen k testování seniorské populace s cílem včasného záchytu demence. Provádí se u osob nad 65 let do 80 let 1krát za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.
Čím výkom začíná
Pohovorem s pacientem a vysvětlením principu testu Pohovorem s pacientem a vysvětlením principu testu
Obsah a rozsah výkonu
Provedením Mini-Cog testu a jeho vyhodnocením. Provedením Mini-Cog testu a jeho vyhodnocením.
Čím výkom končí
Zhodnocením výsledku testu,diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu. Poučením pacienta a zápisem do lékařské dokumentace. Zhodnocením výsledku testu,diagnostickou rozvahou a stanovením dalšího postupu. Poučením pacienta a zápisem do lékařské dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 15 127,974
Celkem: 127,97
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 15 127,974
Celkem: 127,97
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
127,97 47,85 176,00
Přímé Režijní Celkem
127,97 47,85 176,00
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis