Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01025


Kód výkonu
01025 01025
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kód Název Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 3,28
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
10 10
Popis
Nutný zápis o konzultaci ve zdravotnické dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nutný zápis o konzultaci ve zdravotnické dokumentaci (mimo doprovod pacienta).
Čím výkom začíná
Příprava a evnt. prostudování dokumentace. Příprava a evnt. prostudování dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu
Pohovor s rodiči a zápis do dokumentace bez vyšetření pacienta. Pohovor s rodiči a zápis do dokumentace bez vyšetření pacienta.
Čím výkom končí
Zápisem v dokumentaci o obsahu pohovoru a závěrem. Zápisem v dokumentaci o obsahu pohovoru a závěrem.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 0 10 48,27
Celkem: 48,27
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
48,27 32,80 81,07
Přímé Režijní Celkem
48,27 32,80 81,07
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis