Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01023


Kód výkonu
01023 01023
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
15 15
Popis
Čím výkom začíná
Odběrem anamnézy cíleně. Odběrem anamnézy cíleně.
Obsah a rozsah výkonu
Vyšetření jednoho či více orgánových systémů cíleně podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok neuvedený dále v seznamu. Indikace doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a léčebného postupu. Diagnostický a posudkový závěr. Eventuální zajištění dalšího konziliárního vyšetření. Předpis léků a zajištění další nutné administrativy. Vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález a léčba. Vyšetření jednoho či více orgánových systémů cíleně podle potíží pacienta. Případný léčebný zákrok neuvedený dále v seznamu. Indikace doplňkových vyšetření. Posouzení dalšího diagnostického a léčebného postupu. Diagnostický a posudkový závěr. Eventuální zajištění dalšího konziliárního vyšetření. Předpis léků a zajištění další nutné administrativy. Vyšetření v průběhu choroby, kdy se mění příznaky, nález a léčba.
Čím výkom končí
Pohovorem s pacientem a vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a léčby. Administrativní činností související s výkonem ( vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Pohovorem s pacientem a vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a léčby. Administrativní činností související s výkonem ( vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 15 140,77
Celkem: 140,77
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000058 PMAT k cílenému vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
148,77 49,20 197,97
Přímé Režijní Celkem
148,77 49,20 197,97
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis