Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01022


Kód výkonu
01022 01022
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
40 40
Popis
Preventivní prohlídka. Preventivní prohlídka.
Čím výkom začíná
Prostudováním dokumentace a odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování. Prostudováním dokumentace a odběrem anamnézy od posledního komplexního vyšetření s důrazem na rodinné, sociální a pracovní podmínky a cíleně na eventuální rizikové chování.
Obsah a rozsah výkonu
Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Orientační vyšetření neurologické. Orientačně funkce pohybového aparátu. Vyšetření moče. Indikace dalších potřebných vyšetření podle výsledku vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu, ev. posudkový závěr. Celkové fyzikální interní vyšetření. Onkologická prevence. Orientační vyšetření neurologické. Orientačně funkce pohybového aparátu. Vyšetření moče. Indikace dalších potřebných vyšetření podle výsledku vyšetření. Zhodnocení zdravotního stavu, ev. posudkový závěr.
Čím výkom končí
Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Poučením pacienta zvláště ve směru k možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 40 375,40
Celkem: 375,40
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 40 375,40
Celkem: 375,40
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
383,40 131,20 514,60
Přímé Režijní Celkem
383,40 131,20 514,60
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis