Seznam zdravotních výkonů

Rozdíl

Rozdíl simulace - 01021


Kód výkonu
01021 01021
Popis stavu
Aktuální Aktuální
Název
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Kód Název Pořadí
001 všeobecné praktické lékařství 1020
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kód Název Sazba režie
Kategorie
P - hrazen plně P - hrazen plně
Omezení místem
A - pouze ambulantně A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
1/1 den 1/1 den
Doba trvání
60 60
Popis
Čím výkom začíná
Prostudováním dokumentace pacienta a odběrem životní osobní a rodinné anamnézy. Prostudováním dokumentace pacienta a odběrem životní osobní a rodinné anamnézy.
Obsah a rozsah výkonu
Celkové interní fyzikální vyšetření. Orientační vyšetření neurologické. Orientační vyšetření funkcí pohybového aparátu. Vyšetření moče. Indikace dalších potřebných vyšetření podle výsledku prohlídky. Zhodnocení zdravotního stavu. Vyšetření zraku, sluchu. Celkové interní fyzikální vyšetření. Orientační vyšetření neurologické. Orientační vyšetření funkcí pohybového aparátu. Vyšetření moče. Indikace dalších potřebných vyšetření podle výsledku prohlídky. Zhodnocení zdravotního stavu. Vyšetření zraku, sluchu.
Čím výkom končí
Poučením pacienta, informace o možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ). Poučením pacienta, informace o možné intervenci rizikových faktorů. Administrativní činností související s výkonem (vystavení zprávy pro ošetřujícího lékaře, potřebných receptů, poukazů, žádanek, vystavení formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsání povinných hlášení, určení ev. data další návštěvy, rozhodnutí o případné nezbytné zdravotnické dopravě pacienta a vystavení poukazu na ni ).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 všeobecný praktický lékař 60 563,09
Celkem: 563,09
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 všeobecný praktický lékař 60 563,09
Celkem: 563,09
Rozdíl: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000057 PMAT ke komplexnímu vyšetření 1 8,00 0,00 % 8,00
Celkem: 8,00 8,00
Rozdíl: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Zumy
Kód Název
Kód Název
Zulpy
Kód Název
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Režijní Celkem
571,09 196,80 767,89
Přímé Režijní Celkem
571,09 196,80 767,89
Rozdíl: 0,00

Zpět na výpis