Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 96319

KONZUMPCE PROTROMBINU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 96319
Název KONZUMPCE PROTROMBINU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
818 laboratoř hematologická 8180 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 čtvrtletí
Doba trvání 2
Popis Orientační stanovení spotřeby protrombinu v séru.
Čím výkom začíná Registrace vzorku v laboratoři.
Obsah a rozsah výkonu Určení množství protrombinu v krevním séru po 4 hod inkubaci při 37 C. Stanovení na principu tromboplastinového testu se substrátovou deprotrombinovanou plazmou.
Čím výkom končí Expedicí výsledku žadateli (PC nebo tisk výsledkového formuláře).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 2 2 13,41 nebo lékař s atestací z hematologie
Celkem: 13,41
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M2401 Thromboplastin 0,6 ml 48,00 0,00 % 28,80
M4652 Fyziologický roztok 1 ml 0,06 0,00 % 0,06
M2943 Zkumavka skleněná 0,3 ks 6,10 0,00 % 1,83
M0017 Špička k mikropipetě žlutá 3 ks 0,30 0,00 % 0,90
M0018 Špička k mikropipetě modrá 1 ks 0,20 0,00 % 0,20
86147 Aqua pro injectione mediekos inf 1x1000ml 1 l 0,30 0,00 % 0,30
M5672 Kyvety pro koag. poloautomat 6 ks 4,60 0,00 % 27,60
M5721 Fibrinogen/deprotr. plazma 5 ml 5,00 0,00 % 25,00
Celkem: 64,56 84,69
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0318 Koagulometr poloautomatický 8 20000 4 0 100,00 % 400 000,00 2,43
P0094 Pipeta automatická 5 80 4 0 100,00 % 8 000,00 0,07
M1597 Termostat v ceně 60 000,- 8 3000 4 0 100,00 % 60 000,00 0,28
Celkem: 468 000,00 2,78
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
87,47 13,41 6,56 107

Zpět na výpis