Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 96239

DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 96239
Název DESTIČKOVÝ NEUTRALIZAČNÍ TEST (PNP)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
818 laboratoř hematologická 8180 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
222 transfuzní lékařství 3,28
202 hematologie 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 3/1 čtvrtletí
Doba trvání 8
Popis Konfirmační test k detekci průkazu lupus antikoagulans (LA).
Čím výkom začíná Kontrola identifikačních údajů zamraženého předpřipraveného vzorku.
Obsah a rozsah výkonu Test se provádí jako následný krok po pozitivním výsledku korekčních testů na LA. Sledování korekce APTT (zkrácení korekčních časů) v přítomnosti suspenze krevních destiček jako zdroje fosfolipidů. Vyhodnocení výsledků korekce.
Čím výkom končí Expedice výsledku žadateli ( PC nebo tisk výsledkového formuláře).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 5 3 20,11 nebo lékař s atestací z hematologie
Celkem: 20,11
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4005 Roztok fysiologický ml 0,14 l 0,06 0,00 % 0,01
86147 Aqua pro injectione mediekos inf 1x1000ml 0,3 l 0,30 0,00 % 0,09
M4414 CaCl2 (0,025 M) 0,28 ml 5,30 0,00 % 1,48
M5672 Kyvety pro koag. poloautomat 5,6 ks 4,60 0,00 % 25,76
M0017 Špička k mikropipetě žlutá 2,2 ks 0,20 0,00 % 0,44
M0018 Špička k mikropipetě modrá 0,2 ks 0,30 0,00 % 0,06
M5709 dAPTT reagens 0,28 ml 112,00 0,00 % 31,36
M5681 LA kontrola II 0,04 ml 590,00 0,00 % 23,60
M5680 LA kontrola I 0,04 ml 590,00 0,00 % 23,60
M5710 PNP reagencie 0,2 ml 850,00 0,00 % 170,00
Celkem: 2 152,76 276,40
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0318 Koagulometr poloautomatický 8 20000 4 0 100,00 % 400 000,00 9,72
P0094 Pipeta automatická 5 80 4 0 100,00 % 8 000,00 0,29
Celkem: 408 000,00 10,01
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
286,41 20,11 26,24 333

Zpět na výpis