Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 96115

FAKTOR XIII AKTIVITA - ORIENTAČNĚ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 96115
Název FAKTOR XIII AKTIVITA - ORIENTAČNĚ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
818 laboratoř hematologická 8180 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 3/1 čtvrtletí
Doba trvání 5
Popis Orientační stanovení aktivity FXIII v plazmě metodou sledování rozpouštění koagula v močovině.
Čím výkom začíná Registrace vzorku plazmy v laboratoři.
Obsah a rozsah výkonu Vizuální hodnocení rozpustnosti koagula v močovině. Koagulum je vytvořeno v plazmě s přídavkem monojodoacetátu a Ca 2+.
Čím výkom končí Expedice výsledku žadateli ( PC nebo tisk výsledkového formuláře)
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 2 4 26,81 nebo lékař s atestací z hematologie
Celkem: 26,81
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M2113 Plazma standardní 0,2 ml 97,00 0,00 % 19,40
M2343 CaCl2 0.0025 M 1 ml 5,30 0,00 % 5,30
25067 Zkumavka polystyrenová 10 bal 0,95 0,00 % 9,50
M0017 Špička k mikropipetě žlutá 0,2 ks 0,60 0,00 % 0,12
M0018 Špička k mikropipetě modrá 2 ks 0,20 0,00 % 0,40
M4005 Roztok fysiologický ml 0,2 l 0,06 0,00 % 0,01
M5671 Monojodoacetát sodný 20 mg 0,80 0,00 % 16,00
M5670 Močovina 5 M 30 ml 0,03 0,00 % 0,90
Celkem: 104,94 51,63
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0094 Pipeta automatická 5 80 4 0 100,00 % 8 000,00 0,18
Celkem: 8 000,00 0,18
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
51,82 26,81 16,40 95

Zpět na výpis