Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 96113

PLAZMINOGEN - AKTIVITA

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 96113
Název PLAZMINOGEN - AKTIVITA
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
818 laboratoř hematologická 8180 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
222 transfuzní lékařství 3,28
202 hematologie 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 4/1 rok
Doba trvání 5
Popis Stanovení plazminogenu chromogenní metodou.
Čím výkom začíná Registrace vzorku plazmy v laboratoři.
Obsah a rozsah výkonu Inkubace ředěné plazmy s nadbytkem streptokinázy. Stanovení aktivity vzniklého plazminu pomocí chromogenního substrátu. Odečtení výsledné hodnoty z kalibrační křivky.
Čím výkom končí Expedicí výsledku žadateli (PC nebo tisk výsledkového formuláře).
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
K2 2 5 33,52
Celkem: 33,52
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5664 Koag. kalibrační plazma 0,05 ml 630,00 0,00 % 31,50
M5663 Pufr Owren-Koller 0 ml 0,00 0,00 % 0,00
M2324 Pipeta Pasteur UH 0,2 ks 1,50 0,00 % 0,30
M5669 Kyvety pro koag. automat 2,6 ks 4,90 0,00 % 12,74
M5668 Čistící roztok - koag. automat 0,4 ml 9,00 0,00 % 3,60
M5667 Promývací roztok - koag. automat 5 ml 0,14 0,00 % 0,70
72688 AQUA PRO INJ. 0,4 ml 0,30 0,00 % 0,12
M5666 Koag. kontrola správnosti P 0,05 ml 470,00 0,00 % 23,50
M2341 Plazminogen - set 1 test 116,00 0,00 % 116,00
M1772 Mikrozkumavka 0.75ml 1 ks 0,30 0,00 % 0,30
M0017 Špička k mikropipetě žlutá 0,1 ks 0,60 0,00 % 0,06
M0018 Špička k mikropipetě modrá 0,1 ks 0,30 0,00 % 0,03
M5665 Koag. kontrola správnosti N 0,05 ml 360,00 0,00 % 18,00
Celkem: 1 593,04 206,85
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0094 Pipeta automatická 5 80 4 0 100,00 % 8 000,00 0,18
M0608 Koagulometr automatický v ceně 1 500 000,- 8 75000 6 0 100,00 % 1 500 000,00 15,19
Celkem: 1 508 000,00 15,37
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
222,22 33,52 16,40 272

Zpět na výpis