Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 93281

STANOVENÍ IMUNOREAKTIVNÍHO TRYPSINOGENU (IRT) V SUCHÉ KREVNÍ KAPCE - NOVOROZENECKÝ SCREENING CYSTICKÉ FIBRÓZY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 93281
Název STANOVENÍ IMUNOREAKTIVNÍHO TRYPSINOGENU (IRT) V SUCHÉ KREVNÍ KAPCE - NOVOROZENECKÝ SCREENING CYSTICKÉ FIBRÓZY
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
815 laboratoř nukleární medicíny 8150 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
801 klinická biochemie 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/život novorozence nebo 2/porod
Doba trvání 3
Popis Imunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené cystické fibrózy na základě stanovení koncentrace imunoreaktivního trypsinogenu v suchých kapkách krve na filtračním papírku odebraných v rámci novorozeneckého screeningu. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2krát ve vztahu k jednomu porodu.
Čím výkom začíná Příprava vzorků k analýze.
Obsah a rozsah výkonu Příprava roztoků a reagencií, pipetace reagencií do reakčních jamek, inkubace, separace, měření, vyhodnocení a výpočet výsledků, kontrola kvality stanovení, vydání a archivace výsledků, úklid a likvidace odpadu.
Čím výkom končí Archivace výsledků.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 3 3 0
J2 5 1 6,094
Celkem: 6,09
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M3022 Voda destilovaná 0,00143 l 0,63 0,00 0,2145
M5587 Dillution vessels 0,00143 bal 330 0,00 0,4719
M5586 Dispossable pipette tips 0,00143 bal 196 0,00 0,28028
M5585 Wash concentrate 0,00143 bal 1155 0,00 1,65165
M5584 Enhancement solution 0,00143 bal 2862 0,00 4,09266
M5583 Autodelfia IRT 12 plates 0,00143 bal 65843 0,00 94,15549
Celkem: 70 386,63 100,87
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0271 Automatic Immunoassay Systém Baby Screening"" 8 125000 6 0 100,00 % 2 500 000,00 15,19
Celkem: 2 500 000,00 15,19
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
122 10 132

Zpět na výpis