Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 93124

SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE (CAH)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 93124
Název SCREENING KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE (CAH)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
815 laboratoř nukleární medicíny 8150 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
801 klinická biochemie 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 3/život novorozence nebo 3/porod
Doba trvání 9
Popis Fluoroimunoanalytická metoda pro vyhledávání vrozené novorozenecké adrenální hyperplazie v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 3krát ve vztahu k jednomu porodu.
Čím výkom začíná Přípravou vzorků ke stanovení.
Obsah a rozsah výkonu Příprava roztoků a reagencií, pipetace reagencií do reakčních jamek. Inkubace, separace, měření. Vyhodnocení a výpočet výsledků. Kontrola kvality stanovení. Vydání a archivace výsledků. Úklid a likvidace odpadu.
Čím výkom končí Archivací výsledků.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
J2 vyšetřující 5 3 18,282
Celkem: 18,28
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4847 Zkumavka plastiková 1 ks 2,1 0,00 0,7
M4848 Nástavec pipetový žlutý 1 ks 0,3 0,00 0,3
M4849 Nástavec pipetový modrý 0,3 ks 0,09 0,00 0,3
M5225 Diagnostická soupr. pro st. 17-OHP v suché kr. kap 0,0017 bal 56963 0,00 96,8371
Celkem: 56 965,49 98,14
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0006 Analyzátor imunochemický v ceně 1 500 000,- 8 30000 6 0 100,00 % 1 500 000,00 22,66
Celkem: 1 500 000,00 22,66
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
139 29 168

Zpět na výpis