Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 93121

SCREENING KONGENITÁLNÍ HYPOTHYREÓZY (SKH)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 93121
Název SCREENING KONGENITÁLNÍ HYPOTHYREÓZY (SKH)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
815 laboratoř nukleární medicíny 8150 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
801 klinická biochemie 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/život novorozence nebo 2/porod
Doba trvání 9
Popis Fluoroimunoanalytická metoda vyhledávání vrozené novorozenecké hypothyreózy v suché krevní kapce. Výkon lze v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) při odběru vykazovat na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství, vždy max. 2krát ve vztahu k jednomu porodu.
Čím výkom začíná Přípravou vzorků ke stanovení.
Obsah a rozsah výkonu Příprava vzorků ke stanovení, příprava roztoků a reagencií, pipetace reagencií do reakčních jamek, inkubace, separace, měření, vyhodnocení a výpočet výsledků, kontrola kvality stanovení. Vydání a archivace výsledků, úklid a likvidace odpadů.
Čím výkom končí Zaznamenáním výsledků vyšetření do zdravotnické dokumentace, archivací výsledků.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
J2 JVŠ 5 3 18,282
Celkem: 18,28
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4849 Nástavec pipetový modrý 0,3 ks 0,09 0,00 0,3
M4848 Nástavec pipetový žlutý 1 ks 0,3 0,00 0,3
M4847 Zkumavka plastiková 1 ks 2,1 0,00 0,7
M4850 Souprava diagnostická TSH 0,00143 ks 40,99 0,00 48,85023
Celkem: 43,48 50,15
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0006 Analyzátor imunochemický v ceně 1 500 000,- 8 30000 6 0 100,00 % 1 500 000,00 22,66
Celkem: 1 500 000,00 22,66
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
91 29 120

Zpět na výpis