Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 89321

EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 89321
Název EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
810 radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 8100 5,07
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
102 angiologie 3,38
107 kardiologie 3,38
302 dětská kardiologie 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 90
Popis Skiaskopická a angiografická lokalizace cizího tělesa v cévním řečišti, jeho uchopení a vynětí některým ze speciálních zařízení (klička, košíček, klíšťky apod.). Z výkonu je pořízena obrazová dokumentace.
Čím výkon začíná Premedikací celkovou, pohovorem s pacientem, zhodnocením dokumentace a jejím srovnáním s aktuálním stavem, uložením pacienta na pracovní stůl, případně zhotovením zkušebních snímků (může také navazovat na přehlednou či selektivní angiografii).
Obsah a rozsah výkonu Očištění ev. oholení místa vpichu a jeho dezinfekce. Sterilní zarouškování nemocného, příprava istrumentaria případně angiografické stříkačky, rtg přístroje a nářadí vč. filmového materiálu. Lokální anestezie místa vpichu. Punkce cévy a zavedení příslušného extrakčního instrumentaria metodou dle Seldingera s použitím zaváděcí pochvy (sheath). Zavedení instrumentaria k cizímu tělesu, jeho uchopení a extrakce pod skiaskopickou kontrolou obvykle při opakovaných nástřicích kontrastní látky, ev. s dokumentací na rtg film (ev. videozáznam). Po extrakci tělesa může následovat kontrolní angiografie. Po odstranění tělesa vyjmutí cévky z třísla, ošetření a komprese místa vpichu do dosažení hemostázy, poučení pacienta a zápis do chorobopisu.
Čím výkon končí Zhodnocením dokumentace, vyhotovením a vydáním popisu, archivací snímků a zajištěním transportu nemocného na příslušné oddělení.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 3 90 929,09 školen v angiografických technikách
L2 asistent 0 90 477,82 školen v angiografických technikách
Celkem: 1 406,91
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
02044 Stříkačka inj leur ph 20ml 6 ks 2,90 0,00 % 17,40
33977 Rukavice chirurgické sterilní 7 pár 7,90 55,30
M2086 Materiál filmový 1 m 600,00 0,00 % 600,00
M2085 AG SADA (steath, cévka, jehla, vodič, kohout) 1 ks 3 050,00 0,00 % 3 050,00
Celkem: 3 660,80 3 722,70
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0584 RTG jednotka angiografická/koronarografická v ceně 45 000 000,- 7 2295000 12 0 100,00 % 45 000 000,00 4 543,53
Celkem: 45 000 000,00 4 543,53
ZUM
Kód Název
M4904 Sada na extrakci
ZULP
Kód Název
M0109 Kotrastní látka
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8 266,23 1 406,91 456,30 10 129

Zpět na výpis