Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 89312

DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 89312
Název DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ
Nepočítat režii
Poznámka Vyšetření indikuje lékař, pokud z anamnestických údajů, klinických, laboratorních a zobrazovacích vyšetření vyplývá podezření na metabolické onemocnění skeletu (osteoporózu, či jinou metabolickou kostní chorobu), které je doprovázené vyšším rizikem zlomenin, a dále při sledování vývoje změn kostní denzity, a to v případech, kdy toto vyšetření nebo sledování změn může přispívat k diagnóze či rozhodování o léčbě. Vyšetření stanovuje obsah minerálů v kostech (nebo v měkkých tkáních) na jedné lokalitě. Vyšetření se provede ve 3 lokalitách z 5 možných a doporučených (bederní páteř, pravý proximální femur, levý proximální femur, pravé předloktí, levé předloktí). V případě nemožnosti měření ve 3 lokalitách (např. endoprotéza proximálního femuru, osteosyntetický materiál v měřené oblasti, těžké degenerativní změny bederní páteře, či jiné artefakty omezující správné měření v dané lokalitě) provede se měření v hodnotitelných 1 až 2 lokalitách. Maximálně se výkon vykáže třikrát i to i při měření více lokalit než tří, nebo jednou - dvakrát při měření pouze 1 či 2 lokalit. Výkon není určen k vykázání zdravotní péče provedené v rámci Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
110 klinická osteologie 1180 4,04
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 4,04
109 revmatologie 4,04
106 geriatrie 4,04
603 gynekologie a porodnictví 4,85
101 vnitřní lékařství - interna 4,04
104 endokrinologie 4,04
809 radiologie a zobrazovací metody 4,04
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 3/1 den, 3/1 rok
Doba trvání 20
Popis Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede výkon dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.
Čím výkon začíná Kontrolou dokumentace, uložením pacienta na pracovní stůl.
Obsah a rozsah výkonu Příprava přístroje, kalibrace, centrace, programování, vlastní výkon - měření. Analýza vyšetření, porovnání s minulým nálezem, obrazová dokumentace, archivace, popis a zhodnocení nálezu.
Čím výkon končí Odchodem pacienta.
Podmínky Podmínky nositele L3: Podmínky nositele L3: Nositel lékař L3 odbornosti 001, 101,109, 603 doloží certifikát o Absolvování Kurzu celotělové kostní denzitometrie pro lékaře při nasmlouvání výkonu, s výjimkou maximálně do 30.6.2024 a dále do 6 měsíců od zahájení provozu kostního denzitometru (DXA), optimálně však předem. Platnost Certifikátu celotělové kostní denzitometrie pro je 5 let od data absolvování, kurzy by měl mít absolvován každý, kdo provádí výkon 89312 a to u lékařů odbornosti 001, 109 a 603, který provádí hodnocení daného vyšetření. Odbornosti 110, 809, 104, 106 absolvují příslušné odborné vzdělání v rámci své specializační přípravy a u nich není kurz celotělové kostní denzitometrie pro lékaře vyžadován Nositel L3 může být rovněž absolventem kurzu OZARO (Kurz Radiační ochrany – registranti , dle novely atomového zákona č. 263/2016 Sb. (NAZ). Kurz musí mít absolvovaný 1 osoba na pracovišti. Podmínky nositele S2: Znamená v případě NLZP (všeobecné či dětské sestry ) absolvování Akreditovaného kurzu celotělové kostní denzitometrie pro NLZP s výjimkou maximálně do 30.6.2024 pro nová pracoviště a maximálně do 31.12.2027 pro platná smluvní pracoviště v roce 2022. Platnost Akreditovaného kurzu celotělové kostní denzitometrie pro NLZP je 5 let, kurzy musí mít absolvován každý, kdo provádí výkon 89312. Radiologický asistent nemusí absolvovat Akreditovaný kurz celotělové kostní denzitometrie pro NLZP Nositel S2 může být rovněž absolventem kurzu Radiační ochrany – registranti.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 185,01
S3 0 5 23,62
Celkem: 208,62
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena DPH Body
A008411 Obrazová dokumentace pro výkon 89312 1 15,00 0,00 % 15,00
Celkem: 15,00 15,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0597 Densitometr kostní celotělový 10 45000 6 0 100,00 % 1 500 000,00 45,14
Celkem: 1 500 000,00 45,14
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
60,14 208,62 80,80 350

Zpět na výpis