Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 81753

VYŠETŘENÍ AKTIVITY BIOTINIDÁZY V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 81753
Název VYŠETŘENÍ AKTIVITY BIOTINIDÁZY V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ
Nepočítat režii
Poznámka Zavedení vyšetření aktivity biotinidázy v rámci novorozeneckého screeningu je z klinického hlediska velkým přínosem, umožní léčit diagnostikovaného pacienta a zabránit tak zcela nastoupení klinických příznaků. Výkon se provádí ze suché kapky, která je pro všechna vyšetření odebrána u novorozence jednou, aby nedocházelo ke zbytečné zátěži novorozence dalšími odběry.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
801 klinická biochemie 8010 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/život
Doba trvání 5
Popis Stanovení aktivity biotinidázy v suché krevní kapce speciálním kitem. Jedná se o semikvantitativní fluorimetrickou metodu, kdy enzym biotinidáza v krvi katalyzuje přeměnu biotin 6-aminoquinolin na fluorescenční produkt 6-aminoquinolin, jehož excitace je měřena na destičkovém readeru s fluorescenční detekcí. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky – matky, a to i v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství.
Čím výkom začíná Příjem vzorku a požadavku k vyšetření. Zadání do laboratorního informačního systému.
Obsah a rozsah výkonu Příprava vzorku, reagencií a přístroje k analýze, provedení analýzy. Přístroj je 5 min. v provozu pro proměření fluorescenční odezvy. Vyhodnocení výsledku kontroly a vzorku v rámci systému interní kontroly kvality. Interpretace výsledku.
Čím výkom končí Zápis do laboratorního informačního systému a jeho archivace. Pravidelná údržba přístrojového vybavení po skončení analýz.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
J2 5 5 30,47
Celkem: 30,47
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A008173 Biochemie paušál spotř. materiálu 1 1 21,00 1,21
A002633 SOUPRAVA DIAGNOSTICKÁ - NOVOROZENECKÝ SC-AKTIVITA BIOTINIDÁZY-PAUŠÁL 1 22,2 21,00 26,86
Celkem: 23,20 28,07
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A001441 Analyzátor imunochemický-otevř./uzavř.systém s menší kapacitou 6 62500 6 21 100,00 % 1 250 000,00 18,96
Celkem: 1 250 000,00 18,96
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
78 16 94

Zpět na výpis