Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 81747

VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 81747
Název VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO NOVOROZENECKÝ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
801 klinická biochemie 8010 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/život
Doba trvání 7
Popis Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky - matky, a to i opakovaně v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství.
Čím výkom začíná Přípravou vzorků ke stanovení.
Obsah a rozsah výkonu Příprava vzorků ke stanovení, příprava roztoků, reagencií a přístrojů k analýze. Pipetace reakčních jamek, inkubace, separace. Analýza metabolitů na tandemovém hmotnostním spektrometru. Hodnocení výsledků série vyšetření včetně kontrol z hlediska analytické kvality. Biochemická a klinická interpretace výsledku. Vydání a archivace výsledků.
Čím výkom končí Archivací výsledků.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
J2 JVŠ 6 2 12,188
Celkem: 12,19
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5883 Mass Check Amino Acids and Acylcarnitines 0,0032 bal 4469 0,00 14,3008
M5882 Mass Chrom Amino Acids and Acylcarnitines 0,001063 bal 52429 0,00 55,732027
M0294 Špičky 2 ks 7,62 0,00 0,36
Celkem: 56 905,62 70,39
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0391 Puncher 6 25000 4 0 100,00 % 500 000,00 13,17
P0229 Tandemový hmotnostní spektrometr 6 400000 12 0 100,00 % 8 000 000,00 70,22
Celkem: 8 500 000,00 83,39
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
166 22 188

Zpět na výpis