Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 78840

ELIMINAČNÍ METODA PRO NÁHRADU FUNKCE AKUTNĚ SELHÁVAJÍCÍCH JATER

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 78840
Název ELIMINAČNÍ METODA PRO NÁHRADU FUNKCE AKUTNĚ SELHÁVAJÍCÍCH JATER
Nepočítat režii
Poznámka Pracoviště s jednotkou intenzivní péče a s hepatogastroenterologickým zázemím, které má zkušenost s prováděním eliminačních metod, dále pracoviště provádějící transplantace jater. Nezbytnou podmínkou je dokladovaná zkušenost pracoviště s pacienty s jaterním selháním, eventuálně s resekčními výkony na játrech.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
708 anesteziologie a intenzivní medicína 7230 3,93
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
108 nefrologie 3,28
115 gastroenterologie - skupina 1 4,91
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 600
Popis Frakcionovaná plazmaseparace a adsorpce (FPSA) je metodou, při které se provádí současně hemodialyzační léčba a plazmaferetická filtrace s nespecifickou adsorpcí toxinů a bilirubinu v pryskyřičném iontoměniči a návratem očištěné plazmy zpět do dialyzačního okruhu. Krev, zbavená pomocí adsorpce nežádoucích látek, se vrací zpět do krevního oběhu pacienta. Pomocí přístroje je možné udržovat vodní a elektrolytovou rovnováhu s odstraňováním nejvýznamnějších toxických produktů při selhání jater (např. bilirubin).
Čím výkom začíná Výkon začíná připojením pacienta k přístroji. Kontinuálně se monitorují vitální funkce pacienta, upravuje se bilance tekutin během výkonu, je nutné monitorování neurologických funkcí.
Obsah a rozsah výkonu Pacient se napojí na přístroj, jeho krev se očišťuje od toxinů v systému filtrů a adsorbérů, odstraňuje se přebytečný objem tekutin. Používá se regionální antikoagulace (citrát sodný a calcium chloratum). Po celou dobu výkonu musí být přítomna sestra u lůžka, lékař musí být přítomen na začátku a při ukončení výkonu, během procedury lékař průběžně hodnotí její průběh a řeší event. komplikace.
Čím výkom končí Po ukončení výkonu je krev z okruhu vrácena zpět do pacienta, pacient je odpojen od systému, přístroj je odpojen. Jsou kontrolovány životní funkce pacienta, hemodynamické parametry, laboratorní parametry, stav vědomí, eventuelně velikost nitrolebního tlaku a perfuzního tlaku v mozku. Je provedena rozvaha o dalším postupu včetně zvážení opakování kúry FPSA. Set se zlikviduje, přístroj promyje a dezinfikuje. Průběh výkonu je zpracován ve zdravotnické dokumentaci.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S3 5 120 431,24 ARIP, zaškolení a nezbytná zkušenost s prováděním eliminačních metod
L3 5 60 563,09 Intenzivista, internista (nefrolog, hepatolog), nezbytná zkušenost s prováděním eliminačních metod
Celkem: 994,34
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000006 rukavice chirurgické sterilní 1 pár 6,81 0,00 % 6,81
A000789 Systém setů pro FPSA s citrátovou antikoagulací 1 83 000,00 0,00 % 83 000,00
M4215 Dialyzátor 1 ks 1 600,00 0,00 % 1 600,00
A000027 souprava infuzní 1 1 ks 11,25 0,00 % 11,25
Celkem: 84 618,06 84 618,06
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
A001795 Roztok dialyzační bez obsahu Ca 2 10000ml 0,00 % 358,00
0062329 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 1x500 ml 4 0,00 % 56,56
A000412 citrát trisodný 14,7 procenta 2 500ml 0,00 % 230,00
M0345 Koncentrát hemodialyzační DLP HFL SOL 2X5000ML 1 0,00 % 220,00
0000409 Calcium chloratum 10 procent 250ml 2 0,00 % 135,58
Celkem: 0,00 1 000,14
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M1641 Přístroj pro frakcionovanou plasmaseparaci a adsorpci (FPSA) 6 75342 6 0 100,00 % 1 255 696,00 1 976,56
M0010 Stanice reverzní osmozy pro jeden přístroj v ceně 250 000,- 6 12500 6,9 0 100,00 % 250 000,00 327,09
Celkem: 1 505 696,00 2 303,65
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
87 921,85 994,34 2 358,00 91 274

Zpět na výpis