Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 75437

KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 75437
Název KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
715 oftalmologie - skupina 1 7120 6,09
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 120
Popis Naříznutí povrchu rohovky trepanem, odpreparování rohovkových lamel, našití lamely z rohovky dárce, kortikoidy + ATB.
Čím výkom začíná Dezinfekce operačního pole.
Obsah a rozsah výkonu Založení fixačních stehů, vytětí terče v rohovce pomocí trepanu do zvolené hloubky, odpreparování terče pomocí dissekční spatuly, přiložení předem připraveného terče z dárcovské rohovky (vytětí terče trepanem a preparace pomocí dissekční spatuly v dané tloušťce) sutura terče jednotlivými stehy nebo stehem pokračujícím, kortikoidy + ATB parabulbárně.
Čím výkom končí Aplikací masti a okluse na oko, záznamem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 Operatér 10 120 1 238,79
L2 Asistent 3 120 637,09
Celkem: 1 875,88
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
05143 Tyčinky vatové peha sterilní zatavené 967 950 0 0,02 bal 1 168,90 0,00 % 23,38
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 0,3 bal 86,10 25,83
02052 STŘÍKAČKA INJ PH 10ML 1 ks 1,90 1,90
04726 Rukavice peha_taft sterilní po párech 942 355 4 3 ks 54,50 0,00 % 163,50
62071 MERSILK+NEEDLE 15MM(W524) 1 ks 74,01 0,00 % 74,01
08626 Folie incizní steri drape 1 ks 59,00 0,00 % 59,00
62057 MERSILK+NEEDLE 8MM(W818) 0,5 ks 287,68 0,00 % 143,84
61631 ETHILON+NEEDLE 6MM(U7003) 0,5 ks 645,18 0,00 % 322,59
02038 Stříkačka injekční ph 2ml LUER 0,02 bal 99,00 0,00 % 1,98
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 1 ks 5,85 0,00 % 5,85
25036 SOUPRAVA INFUZNÍ 1 ks 11,60 0,00 % 11,60
02046 Stříkačka inj LUER 2ml á100ks 0,04 bal 303,60 0,00 % 12,14
00480 Jehla INJ. PH 0,5X25 ORANŽ. 0,02 bal 88,00 0,00 % 1,76
13154 Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní 0,5 ks 4,56 0,00 % 2,28
00347 Gáza hydrofilní skládaná kompresy NESTER 422 333 0 0,03 bal 81,40 0,00 % 2,44
Celkem: 2 971,28 852,10
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A000798 Štěp - typ dle obsahu výkonu
A000758 Spatulla dissekční
A000722 Sada spec. pro trepanopunkci, zaváděcí zařízení
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
852,10 1 875,88 730,80 3 459

Zpět na výpis