Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 75427

FAKOEMULZIFIKACE - 1 OKO

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 75427
Název FAKOEMULZIFIKACE - 1 OKO
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
735 oftalmologie - skupina 3 7140 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 20
Popis Odstranění šedého zákalu ultrazvukem za použití speciálních nástrojů. Použití operačního mikroskopu přičti.
Čím výkom začíná Rozšíření zornice, lokální podání ATB, případná okuloprese, anestezie, dezinfekce spojivkového vaku a víček, sterilní krytí operačního pole, event. založení fixačních stehů a založení rozvěrače víček.
Obsah a rozsah výkonu Pod operačním mikroskopem (přičti výkon operačního mikroskopu): Evt. spojivková incize, evt. koagulace cév, sklerální nebo rohovková incize, otevření přední oční komory (PK) , vytvoření servisních paracentez, event. aplikace mydriatik a anestestik do PK, aplikace viskoelastického roztoku do PK, přední cirkulární kapsulorexe, hydrodisekce, evt. hydrodelaminace, fakoemulsifikace jádra a epinukleu, odsátí kortexu, odsátí viskoelastického roztoku, uzavření vstupních rány (hydratace či sutura), event. koagulace či sutura spojivkové incize, aplikace ATB do PK, event. aplikace miotik do PK.
Čím výkom končí Aplikací kortikoidů a ATB do spojivkového vaku, event. aplikace kortikoidu pod spojivkou, aplikací antiglaukomatika, aplikace nesteroidního antiflogistika, odstranění event. fixačních stehů a rozvěrače víček, obvaz oka - mušle. Záznam do dokumentace.
Podmínky pracoviště vybavené pro zákroky na předním očním segmentu, nutný mikrochirurgický sál, s operačním mikroskopem a fakoemulsifikátorem
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 0 20 206,47
Celkem: 206,47
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085426 STŘÍKAČKA INJEKČNÍ PH 2ML LUER 0,03 100KS 78,70 0,00 % 2,36
0085147 JEHLA INJEKČNÍ LUER ORANŽOVÁ 0,01 05X25,100KS 63,60 0,00 % 0,64
A002664 JEHLA RŮŽOVÁ 0,02 balení 42,97 0,86
A008393 Hydrometylcelulóza na rohovku 0,2 770,00 0,00 % 154,00
A008386 Set rouškovací oční-katarakta 1 440,00 0,00 % 440,00
A008383 Obvaz na rány samolepící, 50 Ks 0,02 150,00 0,00 % 3,00
A008395 Stříkačka TBC 1 ml, 100 ks 0,01 300,00 0,00 % 3,00
A008396 Stříkačka 5 ml Luer, 100 ks 0,02 102,60 0,00 % 2,05
A008392 Ophthalmic knife 2,2 mm, jednorázový 1 544,50 0,00 % 544,50
A008394 Ophthalmic knife 15 stupňů jednorázový 1 302,50 0,00 % 302,50
A008385 UZ handpiece 0,002 181 500,00 0,00 % 363,00
A008391 Oční krytí elastické průhledné, vel. L - obvaz mušle 1 17,30 0,00 % 17,30
A008381 BSS roztok 500 ml 1 150,00 0,00 % 150,00
A008397 Ophthalmic Knife 1,1 mm, jednorázový 1 286,00 0,00 % 286,00
A000021 tyčinky vatové sterilní 0,3 10ks 12,10 0,00 % 3,63
A008435 Aplikační kanyla 2 0,00 0,00 % 0,00
0000337 GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ 0,2 9X5CM,24 VRSTEV,10KS 41,00 0,00 % 8,20
A000218 šicí materiál syntetický nevstřebatelný monofilamentní síla 5-0 1 ks 190,90 0,00 % 190,90
A008388 Rukavice sterilní latexové bez pudru 2 10,00 0,00 % 20,00
A084458 Materiál viskoelastický 1 1 900,00 1 900,00
A008389 Jednorázová sada pro fakoemulzifikaci s hrotem 1 1 941,52 0,00 % 1 941,52
Celkem: 188 843,69 6 333,46
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0015877 Braunol 1x1000ml 0,025 0,00 % 5,25
0107342 RINGERS INJECTION FRESENIUS 0,5 0,00 % 9,37
0181477 Aprokam 50 mg prášek pro injekční roztok 1 0,00 % 394,65
0096886 Chlorid sodný 0,9 % Braun 0,05 20x10 ml 0,00 % 4,45
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,2 0,00 % 21,43
0020053 Ibuprocaini hydrochloridum 0,4% OPH GTT SOL 1X10ML 0,05 0,00 % 4,79
0109821 Unitropic 1 % 0,05 0,00 % 6,16
0162306 Phenylephrini hydrochloridum 10% OPH GTT SOL 1X10ML 0,05 0,00 % 9,06
0019372 Oftaquix 5mg/ml, oční kapky 0,05 0,00 % 9,85
0000387 AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKA inj 10x10ml PAR LQF 10X10ML 0,05 0,00 % 1,18
0078904 Carteol LP 2%, 3ml 0,05 0,00 % 4,99
Celkem: 0,00 471,17
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0129 Fakoemulzifikační přístroj 5 544500 6 0 100,00 % 2 178 000,00 226,87
M1047 Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250 000,- 1 0 4 0 100,00 % 250 000,00 86,81
P0285 Rozvěrač víček 2 0 4 0 100,00 % 2 000,00 0,35
A008257 I/A instrumentárium 1 1010,9 4 0 100,00 % 20 218,00 7,37
Celkem: 2 450 218,00 321,40
ZUM
Kód Název
0152037 Trypanová modř
A000692 Prstenec kapsulární
A000599 Háčky duhovkové
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
7 126,03 206,47 243,60 7 576

Zpět na výpis