Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 71840

ENDONASÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 71840
Název ENDONASÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
731 otorinolaryngologie - skupina 3 7040 11,8
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
506 neurochirurgie 3,93
704 dětská otorinolaryngologie 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 2/1 den
Doba trvání 90
Popis Přístupová cesta - přístup zevní (např. Laterální rinotomie 71637, Zevní operace čelní dutiny 71675, Zevní etmoidektomie 71679) či endonazální při FESS (Endoskopická nebo mikroskopická operace v nosní dutině 71841 a např. FES - Etmoidektomie 71683, Sfenoidotomie, sfenoidektomie 71684, FES - Operace čelní dutiny 71685) se vykazuje zvlášť. Přičítané výkony jsou např. Operační endoskop v ORL á 10 minut 71826, Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut 71823, Použití videořetězce 76801, Shaver v ORL á 10 minut 71699, Kranio-nazální a kranio-temporální navigace á 10 minut 71698, a eventuálně Peroperační monitorování funkce hlavových nervů á 10 minut 71780. Založení lumbální drenáže se vykazuje zvlášť. Odběr autologních materiálů (např. Modelace a transpozice vaskularizovaných laloků) je zohledněn v čase výkonu.
Čím výkom začíná Po ověření a endoskopické identifikaci místa patologické likvorové komunikace je provedena přístupová cesta k jejímu řešení. Jako přístupová operace slouží postup uvedený u kódu užitého zevního (např. Laterální rinotomie - 71637, Zevní operace čelní dutiny - 71675, Zevní etmoidektomie - 71679) či endonazálního výkonu při FESS (tedy Endoskopická nebo mikroskopická operace v nosní dutině - 71697 a např. FES - Etmoidektomie - 71683, Sfenoidotomie, sfenoidektomie - 71684, FES - Operace čelní dutiny - 71685).
Obsah a rozsah výkonu Pomocí vysokobrátkové frézy, shaveru a endoskopického mikroinstrumentária je ozřejměno místo úniku likvoru a připraveny podmínky pro jeho uzávěr. Následně je proveden odběr tkání k rekonstrukci defektu tvrdé pleny - především modelace vaskularizovaných laloků (ze septa, dolní skořepy, perikraniální lalok), odběr volných štěpů (fascie z m. temporalis, fascia lata, tuk z břišní stěny). Místo odběru volných štěpů je ošetřeno s užitím standardních postupů uzávěru ran (výplach roztokem s ATB, založení drenáže, sutura v anatomických vrstvách). S užitím autolognich materiálů, tkáňového lepidla, umělých náhrad dury je provedena vrstevnatá plastika in-lay on-lay technikou (tato fáze je zpravidla řešena ve spolupráci s neurochirurgem). Podmínkou provedení výkonu je zajištění hemostázy (je užívána elektrokoagulace, anemizace a hemostatické přípravky).
Čím výkom končí Zavedením tamponády, u výkonů prováděných ze zevní přístupové cesty pak uzávěrem rány v anatomických vrstvách. Sepsáním operačního protokolu a vyplnění příslušných formulářů.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 Operatér 10 90 844,64
Celkem: 844,64
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000875 frézy do vysokorychlostních vrtaček diamantové - opak použití 0,2 6 900,00 0,00 % 1 380,00
A000873 frézy do vysokorychlostních vrtaček ostré - opak použití 0,2 6 370,00 0,00 % 1 274,00
0080564 KOMPRESY Z GÁZY STERILNÍ 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,100%BA,10KS 2 bal 10,60 0,00 % 21,20
0000816 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 1 12CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS 15,00 0,00 % 15,00
A000041 čepelka jednorázová 1 1ks 2,70 0,00 % 2,70
A000002 Stříkačka 10 ml 0,01 100 ks 121,00 0,00 % 1,21
0085181 JEHLA INJEKČNÍ LUER ŽLUTÁ 0,01 0,9X40,100KS 64,00 0,00 % 0,64
A000345 Mikrosání jednor. s irigací 0,5 750,00 0,00 % 375,00
A000879 vak jednorázový do odsávačky 1 58,85 0,00 % 58,85
0048653 PROSTŘEDEK HEMOSTATICKÝ SURGICEL 1903GB, 1903EE 5X7,5CM 1 ks 340,00 0,00 % 340,00
A000810 SPONGOSTAN Standard 2 ks 116,35 0,00 % 232,70
A000359 Vosk kostní 1 290,00 0,00 % 290,00
Celkem: 15 038,50 3 991,30
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,2 0,00 % 21,43
0199936 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDIEKOS F 1/1 500ML PVC 1 bal 0,00 % 12,18
Celkem: 0,00 33,61
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A001118 Uni drive jednotka pro endoskopickou endonasální chirurgii lební base 5 17330 4 0 100,00 % 577 655,00 207,60
P0190 Odsávačka 10 7000 4 0 100,00 % 70 000,00 21,88
M1079 Fréza vysokofrekvenční v ceně 1 115 000,- 3 22300 6 0 100,00 % 1 115 000,00 410,38
A001350 Instrumentárium chirurgické spec. pro endonasální endoskopickou chirurgii base lební ORL 5 15045 4 0 100,00 % 501 512,00 180,23
P0179 Elektrokauter 6 20000 4 0 100,00 % 200 000,00 83,33
A000858 Síto transsfenoidální přístupové 5 5944 4 0 100,00 % 198 133,00 71,20
Celkem: 2 662 300,00 974,62
ZUM
Kód Název
A001351 Hemostatická tamponáda nosní
A001354 Kraniofaciální implantát - medpor
0151055 PROSTŘEDEK HEMOSTATICKÝ SURGIFLO
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4 999,53 844,64 1 062,00 6 906

Zpět na výpis