Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 71139

ENDOSKOPIE S ÚZKOPÁSMOVÝM ZOBRAZENÍM V OTORINOLARYNGOLOGII

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 71139
Název ENDOSKOPIE S ÚZKOPÁSMOVÝM ZOBRAZENÍM V OTORINOLARYNGOLOGII
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
701 otorinolaryngologie 7010 3,93
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
704 dětská otorinolaryngologie 3,93
702 foniatrie 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den, 6/1 rok
Doba trvání 30
Popis Vyšetření, které se provádí při podezření na nádorové onemocnění aerodigestivního traktu. Zobrazovací metoda, která usnadňuje primární diagnostiku, ale i sledování pacientů a včasnou detekci recidiv nádorového bujení na sliznicích dýchacích a polykacích cest v oblasti hlavy a krku (zejména hltan a hrtan). Vyšetření se rovněž provádí v rámci operačního výkonu ke stanovení stagingu/okrajů nádorové léze. Přináší lepší a kontrastní zobrazení s vysokým rozlišením, nabízí více detailů epiteliálních a vaskulárních struktur. Slizniční léze nelze diagnostikovat jinými zobrazovacími metodami - rentgenem, NMR apod. Použití v otorinolaryngologii: 1) k diagnostice časných stadií nádorového bujení na sliznicích, 2) k dispensarizaci pacientů a včasné detenci recidiv nádorového bujení na sliznicích, 3) v rámci operačních výkonů na stanovení stagingu/okrajů nádorových lézí. Výkon je vázán k dg: C00, C01, C04, C05, C06, C09, C10, C11,C12, C13 C32, D141, J37. Výkon nelze vykázat zároveň s výkonem: 71315 Laryngoskopie nebo epifaryngoskopie flexibilní optikou.
Čím výkom začíná Instruktáž pacienta, příprava přístroje, ošetření optiky protimlžným roztokem.
Obsah a rozsah výkonu Po provedení místní anestezie dutiny nosní, hltanu a hrtanu následuje zavedení flexibilního endoskopu do aerodigestivního traktu a podrobné vyšetření - dutiny nosní, nosohltanu, hltanu, hrtanu, průdušnice, eventuálně i jícnu a dutiny ústní. Lékař flexibilní fibroskop pomalu posouvá a vyšetřuje sliznici v její nejtěsnější blízkosti (maximálně 3 mm) tak, aby mohly být filtrovaným světlem vizualizovány novotvořené cévní kličky typické pro nádorové onemocnění. Lékař provádí výkon, při kterém prohlíží celou optice dostupnou oblast, sestra se stará o pacienta a instrumentaci, pečuje o hygienickou očistu přístrojů, nástrojů a přípravu materiálu. Samostatný technický pracovník eviduje, kompletuje a archivuje technickou dokumentaci podle pokynů lékaře a pečuje o elektroniku. Podle nálezů a potřeby se u vyšetření provádějí odběry biologického materiálu.
Čím výkom končí Po vyjmutí přístroje z vyšetřovaných oblastí je provedeno přezkoušení těsnosti endoskopu a jeho dezinfekce, písemná dokumentace, včetně záznamů audiovizuálních. Následuje úklid.
Podmínky Lékař je absolventem kurzu v technice vyšetřování aerodigestivního traktu úzkopásmovým světlem.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 ošetřující lékař 25 234,62
Celkem: 234,62
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0000337 GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ 0,1 9X5CM,24 VRSTEV,10KS 41,00 0,00 % 4,10
33977 Rukavice chirurgické sterilní 1 pár 7,90 7,90
A001792 bacilol tissues 0,01 ks 230,00 0,00 % 2,30
A001794 Purifikovaná voda 0,5 1000ml 45,00 0,00 % 22,50
A001793 Sekusept Plus 0,04 1000ml 505,00 0,00 % 20,20
A000070 Obrazová dokumentace 1 ks 1,60 0,00 % 1,60
Celkem: 830,50 58,60
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0055994 ANESTETIKUM spr 10% 1x50ml 0,02 50ml 0,00 % 4,45
0000811 SANORIN 0.5 PM OPH NAS GTT SOL 10ML 0,1 10ML 0,00 % 4,70
0002684 Lokální anestetikum na kůži URT GEL 1X20GM/200MG 0,1 0,00 % 1,93
Celkem: 0,00 11,08
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008268 Endoskopická sestava pro úzkopásmové zobrazení v ORL 5 111265 6 0 100,00 % 2 225 313,00 193,17
Celkem: 2 225 313,00 193,17
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
262,85 234,62 117,90 615

Zpět na výpis