Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 67231

HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 67231
Název HEMIPELVEKTOMIE A INTERTORAKOSKAPULÁRNÍ AMPUTACE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
636 ortopedie - skupina 3 6240 12,18
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 240
Popis Hemipelvektomie konzervativní a radikální, intertorakoskapulární amputace.
Čím výkon začíná Plánováním rozsahu výkonu podle RTG dokumentace a dalších vyšetření,pokračuje zapolohováním pacienta na oper. stole vč. upevnění zábran,přípravou rtg zesilovače. Po umytí a převlečení oper. skupiny následuje aseptická příprava oper. pole dezinfekčním roztokem, zarouškování oper. pole, nalepení steri-drape, instalace sterilních hadic přístrojů a elektrokoagulace, retransfuzní přístroj.
Obsah a rozsah výkonu Výkon začíná dvojitou poloobloukovitou incizí, pokračuje preparací do hlubších vrstev za pečlivé hemostázy elektrokoagulací a odsávání do filtru retransfuzního přístroje. Postupně se vypreparují hlavní nervové kmeny a cévy,které se v požadované výši podvážou a protnou. Dále se provede excize měkkých tkání, aby se vytvořily muskulokutánní laloky, kterými se v závěru operace uzavře rána. Následuje preparace až ke skeletu - v případě hemipelvectomie k pánevním kostem - a provede se vlastní hemipelvectomie buď exartikulací v SI kl. a symfýze, nebo osteotomií oscil. pilou v požadovaném rozsahu resekce. Při radikální hemipelvectomii odstraníme resekovanou polovinu pánve spolu s celou DK bez náhrady. Při konzervativní hemipelv. ponecháváme DK, odstraníme jen resekát pánevních kostí s tumorem a nahradíme jej štěpy ať vlastními (jiná operace) či z banky kostní. Štěpy je třeba fixovat dlahami a šrouby pomocí instrum. POLDI I. Při interthorakoskapulární amputaci se vypreparuje skelet pletence ramenního a oddělí se od měkkých částí s jejich resekcí v rozsahu podle zásad onkol. radikality. Výplach,2 - 3 Redonovy dreny, uzávěr rány, st. krytí, rtg kontrola.
Čím výkon končí Přeložením pacienta z oper.stolu,provedením administrativních úkonů spojených s výkonem - napsání oper. protokolu a ordinací do dekursu pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 1. asistent 8 240 2 477,58
L3 operatér 8 270 2 787,28
Celkem: 5 264,86
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
02128 Tampón z gázy stočený vejc. 12/8 100ks 1 bal 59,60 0,00 % 59,60
61280 COATED VICRYL+NEEDL. 45MM(W9378) 3 ks 107,53 0,00 % 322,59
60545 PROLENE+NEEDLE 16MM(W8006T) 2 ks 97,76 0,00 % 195,52
61670 ETHILON+NEEDLE 26MM(W1626T) 3 ks 57,26 0,00 % 171,78
61260 COATED VICRYL+NEEDL. 40MM(W9373) 3 ks 96,36 0,00 % 289,08
08601 Folie incizní steri drape 1 kus 120,75 0,00 % 120,75
01870 Rukavice nítěné taral č. 25 3 pár 45,50 0,00 % 136,50
33977 Rukavice chirurgické sterilní 12 pár 7,90 94,80
05089 Rouška z gázy nest. prošívaná bez rtg 760 045 0 0,4 bal 840,90 0,00 % 336,36
00827 Obinadlo hydrofilní pletené nesterilní 300 210 0 5 ks 7,06 0,00 % 35,30
M0385 Gelaspon 2 bal 42,00 0,00 % 84,00
26016 REDOVAC SYSTÉM REDON. DRENÁŽÍ 400 ML 4 ks 114,00 0,00 % 456,00
00347 Gáza hydrofilní skládaná kompresy NESTER 422 333 0 2 bal 81,40 0,00 % 162,80
26686 Čepelka skalpelová sterilní, KARBONOVÁ OCEL 5 ks 5,85 0,00 % 29,25
00883 Obinadlo pružné ideal jednotlivá 931 024 0 3 ks 34,20 0,00 % 102,60
Celkem: 1 718,07 2 596,93
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
A000798 Štěp - typ dle obsahu výkonu
A000641 Materiál osteosyntetický
M2779 Sada autotransfufní
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
2 596,93 5 264,86 2 923,20 10 785

Zpět na výpis