Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 66950

OSTEOTOMIE PRVNÍHO PAPRSKU NOHY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 66950
Název OSTEOTOMIE PRVNÍHO PAPRSKU NOHY
Nepočítat režii
Poznámka Výkon je možné provádět buď za hospitalizace, nebo v režimu jednodenní chirurgie.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
616 ortopedie - skupina 1 6220 5,9
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 rok
Doba trvání 70
Popis Osteotomie první nártní kosti anebo proximálního článku palce nohy za účelem ovlivnění tvaru přednoží a uvolnění prvního metatarsofalangového skloubení u deformity hallux valgus nebo hallux rigidus za použití osteosyntetického materiálu. Výkon je možné provádět buď za hospitalizace, nebo v režimu jednodenní chirurgie.
Čím výkom začíná Operační výkon začíná polohováním pacienta na operačním stole, přípravou operačních nástrojů a přístrojů. Z přístrojového vybavení je nutné připravit chirurgický elektrokauter a nasadit turniket na operovanou končetinu pacienta pro provedení operace v bezkrví. Operační výkon je prováděn v celkové, svodné anebo kombinované anestesii s periferní nervovou blokádou.
Obsah a rozsah výkonu Operatér kožní incizí proniká skalpelem do hloubky podkoží a postupně ošetřuje krvácení z podkožních cév za použití elektrokauteru. Následně skalpelem anebo tupou preparací uvolňuje měkké tkáně (šlachy, vazy) v okolí prvního paprsku nohy. Operatér tak proniká k první nártní kosti, prvnímu metatarsofalangovému skloubení (MTP) a prvnímu článku palce. Poté může uvolnit pouzdro a otevřít tak první MTP skloubení za účelem odstranění kostních výrůstků a uvolnění kloub na laterální straně. Postupně zakládá v okolí kostí elevatoria a připravuje operační pole pro provedení osteotomie nebo osteotomií. Vibrační pilou, na základě typu deformity a předoperačního plánování, protíná první nártní kost anebo první článek palce nohy. Typy osteotomií (jednorovinná, dvourovinná nebo kombinovaná) se můžou lišit podle předoperačního plánování a typu deformity. Vznikají tak osteotomie ve tvaru písmena L, V nebo Z, které slouží ke změně postavení kostí a tím i kloubních ploch prvního paprsku. Vhodné postavení v osteotomiích se následně musí zajistit osteosyntézou jedním až třemi šrouby, popř. dalším osteosyntetickým materiálem, který je vykazován jako ZUM. Pro správnou funkci přednoží je nutná i následná rekonstrukce měkkých tkání a to zejména pouzdra prvního MTP skloubení a šlach. Následuje postupná sutura pouzdra, podkoží a kůže a zavedení Redonovy drenáže.
Čím výkom končí Operační rány se následně zakrývají sterilním krycím a kompresní obvazovým materiálem a k zajištění pozice přednoží se používá redresní obvaz z hydrofilního obinadla. Součástí výkonu je i administrativa tj. sepsání operačního protokolu.
Podmínky Výkon je možné provádět buď za hospitalizace, nebo v režimu jednodenní chirurgie. Pracoviště disponuje aseptickým sálem.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 Operatér 3 70 656,94
Celkem: 656,94
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002388 Koagulační elektroda 1 126,00 0,00 % 126,00
A000059 Elektroda neutrální 1 1ks 40,00 0,00 % 40,00
M5017 List oscilační pily 1 ks 450,00 0,00 % 450,00
A000006 rukavice chirurgické sterilní 3 pár 6,81 0,00 % 20,43
A000843 čepice operační ks 4 ks 3,84 0,00 % 15,36
A000309 rouška ústní 4 1ks 1,20 0,00 % 4,80
A000841 operační plášť sterilní 3 ks 57,00 0,00 % 171,00
A000088 COATED VICRYL+NEEDL. 16MM(W9105) 2 návlek 67,03 0,00 % 134,06
A000148 ETHILON+NEEDLE 19MM(W319) 1 návlek 57,26 0,00 % 57,26
A000041 čepelka jednorázová 1 1ks 2,70 0,00 % 2,70
A008210 tampon velký No 5 1 ks 63,00 0,00 % 63,00
0022335 OBINADLO ELASTICKÉ PÜTTER 2 8CMX5M,KRÁTKÝ TAH,100% BA,1KS 50,00 0,00 % 100,00
0000816 OBINADLO HYDROFILNÍ PLETENÉ STERILNÍ 1 12CMX5M,V NAPNUTÉM STAVU,1KS 15,00 0,00 % 15,00
0080576 NÁPLAST HYPOALERGENNÍ STERILNÍ 2 5X7CM,SAMOLEPÍCÍ,S POLŠTÁŘKEM,1KS 5,20 0,00 % 10,40
06481 Komprese mulová ze 100% bavlny, nesterilní 2 bal 43,05 86,10
A000024 redonův drén PVC 1 1 ks 14,50 0,00 % 14,50
0016238 VATA BUNIČITÁ VINUTÁ PEHAZELL 1 10CM ŠÍŘE,100G 10,00 0,00 % 10,00
A008442 Jednorázové rouškování pro artroskopii 1 1 482,00 0,00 % 1 482,00
A002663 Tampon z gázy stočený 100 ks 0,1 47,44 4,74
Celkem: 2 542,03 2 807,35
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0015877 Braunol 1x1000ml 0,2 0,00 % 42,00
Celkem: 0,00 42,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0179 Elektrokauter 6 20000 4 0 10,00 % 200 000,00 6,48
A008271 Turniket tlakový 2 1310 4 0 100,00 % 26 200,00 17,51
M0725 Pila oscilační v ceně 255 000,- 6 7650 4 0 10,00 % 255 000,00 6,09
M0728 Vrtačka v ceně 255 000,- 5 5100 4 0 10,00 % 255 000,00 6,82
A000853 operační síto malé 5 1354 4 0 100,00 % 45 143,00 12,62
A008272 Manžeta k turniketu 1 0 4 0 100,00 % 5 000,00 6,08
Celkem: 786 343,00 55,60
ZUM
Kód Název
A084624 šrouby pro operativu nohy
A084625 skobky pro operativu nohy
A084626 kotvičky pro operativu nohy
A084627 dlahy osteosyntetické pro operativu nohy
A084628 osteosyntetické dráty
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
2 904,96 656,94 413,00 3 975

Zpět na výpis